BROEDSEIZOEN BEGONNEN

Inmiddels is het Broedseizoen in volle gang. De tijd dat de natuur in bloei gaat, de vogels een ei leggen en andere dieren hun jongen krijgen en proberen groot te brengen. Dat is de tijd dat we proberen de natuur zoveel mogelijk met rust te laten en zo weinig mogelijk te verstoren.

Om die redenen zijn de meeste werkzaamheden in het Bargerveen tijdelijk stopgezet. En waar gewerkt wordt, gebeurt dat alleen aan de randen en onder begeleiding van ecologen.

Wie echter wel volop aan het werk mogen, zijn de schapen van Luuc Bos. Die trekken juist nu de natuur in om alle opslag van planten en boompjes weg te vreten. Luuc is daarmee begonnen aan de Zuidersloot in Weiteveen. En van daaruit trekt hij langzaam steeds verder het Bargerveen in.