FIETSPAD GRENSKADE OPNIEUW AFGESLOTEN

Het nieuwe fietspad op de Grenskade is opnieuw met hekken afgesloten. Voornamelijk omdat op dit moment de bermen te nat zijn en daarmee een risico vormen voor fietsers en wandelaars. De kans op ongelukken is te groot geworden. De Aannemer van de werkzaamheden kan en wil zich dit risico niet veroorloven.

Er wordt nog steeds gewerkt aan de Grenskade. Het fietspad is weliswaar klaar, maar vooral de bermen vergen nog de nodige afwerking. Maar vanwege de vele neerslag de laatste tijd heeft die afwerking de nodige vertraging ondervonden. Daarom zijn opnieuw bouwhekken geplaatst bij de werkschuur van Staatsbosbeheer en ter hoogte van de Lijn. Ook de waarschuwingsborden zijn opnieuw aangebracht.

De uitgezette omleidingsroute via Schoningsdorf is ruim een maand geleden opgeheven. Ook de bebording daarvan is weggehaald. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het fietspad weer wordt opengesteld of dat de omleidingsroute via Schoningdorf weer in ere wordt hersteld. Nadere informatie daarover volgt zo snel mogelijk.