12 juni: INFO AVOND RUILPLAN DRUK BEZOCHT

De Informatie Avond over het Concept Ruilplan op dinsdag 12 juni jl. had over belangstelling niet te klagen. Met meer dan 100 belangstellenden was de Dorpshoeve tot de plaatste plek gevuld. Deelnemers waren allemaal genodigd, het was een besloten bijeenkomst.

Gerjan Meijers van het Kadaster en Dirk jan Leeuwerik van Prolander gaven tekst en uitleg over de procedures die gevolgd gaan worden. Inclusief de achtereenvolgende stappen en het bijbehorende tijdpad. Dat deden ze aan de hand van een 2-tal Power Point Presentaties. Die kunt u hier terugvinden

De presentaties lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Zodat het afsluitende vragenrondje al na een klein kwartiertje kon worden afgerond.

Vervolg:

18 t/m 29 juni Terinzagelegging Dorpshoeve Nieuw-Schoonebeek
2 t/m 30 juli Terinzagelegging Kadasterkantoor te Groningen
Uiterlijk 30 juli Indienen zienswijze
17 juli Informatie Avond Buffer Zuid
Image