Mini symposium over natuurlijke meerwaarde Bargerveen

Vooruitlopend op de onthulling van het Aardkundig Monument en de officiële start van de werkzaamheden werd er een informeel mini-symposium gehouden. Over de unieke natuurwaarde van het laatste nog levende stuk hoogveen in het Bargerveen.

Sprekers daarbij waren dr. André Jansen, voorzitter Deskundigen-team Nat-Zandlandschap, Provinciaal Beleidsmedewerker Hans Dekker en Projectleider van Prolander Bert van Guldener. Het symposium werd gehouden in een boerenschuur en had daardoor een gezellig, informeel en laagdrempelig karakter.

André Jansen stond uitgebreid stil bij het unieke hoogveen-karakter van het Bargerveen. En schetste daarbij zowel de natuurlijke als de landschappelijke meerwaarde. Hans Dekker, tevens verwoed en zeer verdienstelijk natuurfotograaf, stond stil bij het Bargerveen als Nartura 2000-gebied. En Bert van Guldener beperkte zich tot de vertoning van de korte animatie (zie ook elders op deze site) die de Bestuurscommissie over de werkzaamheden in en aan het Bargerveen heeft laten maken.