NIEUWE REEKS INFORMATIE AVONDEN

Deze week start een nieuwe reeks Informatie Avonden over de voortgang van de werkzaamheden in het Bargerveen. Als eerste is Zwartemeer aan de beurt. Op die avond wordt vooral uitleg gegeven over de werkzaamheden aan de Buffer Noord en de Grenskade. De avond wordt gehouden op dinsdag 13 juni in Dorpshuis de Meerstal. Start is om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Goede contacten
De Informatie Avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De Bestuurscommissie hecht veel waarde aan goede contacten met inwoners en omwoners. Mede daarom wordt ruime aandacht geschonken het stellen van vragen en het aandragen van suggesties. Van Projectbureau Prolander zijn er specialisten aanwezig om overal antwoord op te geven.

Andere data
De volgende Informatie Avonden zijn:

  • woensdag 21 juni in het Veenloopcentrum te Weiteveen
  • woensdag 28 juni in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek

Alle avonden beginnen om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur