NIEUWE SCHETSSESSIE OP 22 MEI A.S.

Op maandag 22 mei wordt een nieuwe en misschien wel laatste Schetssessie georganiseerd. Daarbij wordt van verschillende kanten nader doorgepraat over de uiteindelijk inrichting van de Buffer Zuid. Samen met de betrokkenen (Dorpsraad Nieuw-Schoonebeek, LTO, het Waterschap, de Gemeente, de Provincie, Prolander, Royal Haskoning DHV, Staatsbosbeheer) wordt dan doorgepraat over de beste aanpak van de Buffer Zuid.

Ook deze keer worden er weer 4 voorkeursvarianten vastgesteld. Die worden vervolgens door Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV getoetst op hun effecten op het milieu (Milieu Effect Rapportage). Op basis daarvan wordt dan een uiteindelijk keuze gemaakt, die aan de inwoners en omwoners ter beoordeling wordt voorgelegd.