Wintertelling vogels weer in volle gang

De wintertellingen in het Bargerveen zijn weer in volle gang. Benieuwd naar de gang van zaken, de verwachtte resultaten en de resultaten van vorig jaar? Lees gauw verder!

Oplevering Buffer Noord

Begin december wordt de Buffer Noord opgeleverd, en draagt de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek deze over aan Staatsbosbeheer. Door de …

NIEUWE REEKS INFO AVONDEN

Komende weken worden er weer Informatie Avonden georganiseerd. Door de Bestuurscommissie, samen met het Projectbureau. Inwoners, omwoners en …

OPENING IN KERSTSFEER

De opening van de Schaapskooi Bargerveen zo vlak voor Kerst was een bijzondere belevenis. Met reusachtige Winterfeeën, het …