Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Communicatieteam

De ontwikkelingen in het Bargerveen hebben grote maatschappelijke relevantie. Er zijn heel veel mensen direct of indirect bij betrokken. En er wordt soms fors ingegrepen in hun directe woon- en leefomgeving. Ook is er veel gemeenschapsgeld bij betrokken. Dat maakt dat er aan tekst en verantwoording extra veel aandacht moet worden besteed.

Om die reden is er een Communicatieteam samengesteld. Met daarin de communicatieadviseurs van alle betrokken partijen: Prolander, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, LTO en Natuurpark Veenland. Zij komen regelmatig bijeen om de vinger aan de pols te houden en de contacten met de inwoners en omwonenden te bewaken.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe