30 november: Speciale inloopavond voor Zwartemeer

Om de nieuwe aannemer bij inwoners en bedrijven te introduceren, wordt een speciale Inloop Avond georganiseerd. Op woensdag 30 november a.s. van 17.30 uur tot 19.30 uur. In Theehuis d’ Aole Pastorie in Zwartemeer. Iedereen kan vrij binnenlopen om met de mensen van de aanneemcombinatie kennis te maken. Maar ook om vragen te stellen en informatie op te doen.

Zo kunt u inzicht krijgen in de werkzaamheden en de manier waarop ze uitgevoerd gaan worden. Er is kaartmateriaal en voorlichtingsmateriaal beschikbaar. De Inloop Avond is niet alleen bestemd voor omwonenden, maar ook voor belangstellenden, bedrijven en/of recreanten.