Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Internationaal bezoek in Bargerveen na start RIWET-project

De Provincie Drenthe heeft het startsein gegeven voor het RIWET-project. De naam van het project verwijst naar RIvers en WETlands. RIWET is een Europees Interreg-project dat zich bezighoudt met de verbetering van beleid voor het beheer en herstel van rivieren en...

Voortzetting werkzaamheden Oosteindsche Veen

Over een week worden de werkzaamheden in het Oosteindsche Veen hervat. Die hebben tijdens het broedseizoen namelijk even stilgelegen. Geen werkzaamheden tijdens het broedseizoenTijdens het broedseizoen mogen nesten en broedende vogels in het gebied niet...

Verzin een nieuwe naam voor de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat!

Een nieuw gebied – Buffer Zuid – en een nieuwe weg aan de zuidkant langs de buffer: een hele verandering voor Nieuw-Schoonebeek. De Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat komt na realisering van de buffer aan de noordkant te vervallen. Eén gedeelte blijft wel bestaan: van de...

Klaar voor fase 1: op weg naar een nieuwe Stheemanstraat

De watergang van het waterschap Vechtstromen ten zuiden van de nieuwe Stheemanstraat is gereed. De watergang is gegraven en de dammen, duikers en stuwen zijn aangebracht. De percelen zijn bereikbaar via de bestaande Stheemanstraat en de Europaweg.   ...

Broedsucces voor watervogels

Dit voorjaar was voor diverse soorten watervogels, die vroeg beginnen met nestelen, opvallend succesvol. Waarschijnlijk komt dat door de langdurige regenval van het afgelopen halve jaar - tot zelfs diep in dit voorjaar. Natuurparkranger Erik Bloeming: “In de ruim...

Afronding herverkaveling en voortgang sloop gebouwen

Er komt veel kijken bij de realisatie van Buffer Zuid. Eén onderdeel daarvan is de aktepassering voor het herverkavelingsgebied in Nieuw-Schoonebeek. Dit gebeurde halverwege 2020. Inmiddels is besloten om de afrekening hiervan eind dit jaar te laten plaatsvinden, in...

Definitief ontwerp Buffer-Zuid enthousiast ontvangen

Velen wisten dinsdagavond 28 mei de weg naar de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek te vinden: 140 geïnteresseerde omwonenden en ondernemers zagen deze avond voor het eerst het definitief ontwerp voor Buffer Zuid. Dit ontwerp kwam in intensieve samenwerking met de...

Informatieavond 28 mei 2024: ontwerp Buffer Zuid

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van 220 hectare: Buffer Zuid. Bent u nieuwsgierig hoe deze buffer eruit komt te zien? Kom dan op dinsdagavond 28 mei 2024 van 19.30 tot 21.30 uur naar de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 145. ...

Inloopbijeenkomst waterschap op 25 april 2024

Afgelopen tijd hebben we veel nieuws gedeeld over de plannen voor het aanleggen van Buffer Zuid. Al deze plannen en werkzaamheden zijn nodig om van Bargerveen een uniek hoogveengebied te houden. Voordat wij aan de slag kunnen met de werkzaamheden in het gebied, moet...

Lammetjesdag schaapskooi: 7 april 2024

De lente is aangebroken en dat betekent in de schaapskooi maar een ding: pasgeboren lammetjes. Wil jij de 100 pasgeboren lammetjes ook bewonderen? Kom dan zondag 7 april 2024 tussen 12.00 – 16.00 uur naar de schaapskooi. Ook is dit jaar weer een leuke...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe