Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Ben je op zoek naar informatie over de kavelovergang?

Uitgelicht: Bekijk het magazine Water in het Bargerveen!

In de gebiedsontwikkeling in het Bargerveen heeft water de hoofdrol. Er is dan ook heel veel over te vertellen. Om te laten zien waarom water zo belangrijk is in dit bijzondere natuurgebied maakten de gebiedspartners van het project Bargerveen-Schoonebeek samen een online magazine.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Routes en afsluitingen

Ben je op zoek naar wandel- en fietsroutes in het Bargerveen? Download ze hier:
 

Nieuws

Start planvorming Schoonebeekerveld West

In het kader van het behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen worden diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Een van de gebieden waar herstelmaatregelen gepland zijn is het Schoonebeekerveld. Het Schoonebeekerveld is...

Update: fietspaden en leemkaden

Op dit moment wordt in het Bargerveen gewerkt aan twee projecten: de aanleg van nieuwe fietspaden van de schaapskooi naar de Vossendijk en van de Zuidersloot over de Vossendijk richting de Verlengde Noordersloot, en de aanleg van leemkaden ten noorden van de...

Interactieve informatievond Buffer Zuid

Het is ongetwijfeld weinig mensen ontgaan: er wordt druk gewerkt aan plannen voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen. Het komende jaar staat in het teken van ideeën kiezen en uitwerken tot concrete plannen in goede balans met het Bargerveen en de omgeving. Op 10...

Plastic gevonden bij aanleg nieuwe fietspaden

In het Dagblad van het Noorden staat een artikel over stukken plastic die zijn gevonden bij de nieuwe fietspaden die worden aangelegd. Het plastic komt uit het gebroken en gezeefd puin dat wordt gebruikt als fundering voor de fietspaden. Er mag een beetje plastic in...

Update werkzaamheden

Sinds september 2019 zijn we weer aan het werk in het Bargerveen. De komende maanden zijn we volop bezig met nieuwe werkzaamheden. We nemen maatregelen om het grondwater op peil te houden, creëren nieuwe verbindingen tussen de schaapskooi en het Bargerveen, en...

Kavelovergang Nieuw-Schoonebeek: update januari

In het herverkavelingsgebied Nieuw-Schoonebeek heeft de rechtbank in december de laatste beschikkingen vastgesteld over de verzoekschriften tegen het ruilplan. Dit betekent dat alle grondeigenaren/gebruikers per 1 januari 2020 hun nieuwe percelen in gebruik kunnen...

Iedere dag genieten van het Bargerveen

"Ik heb het echt meegemaakt van natuurbehoud, waar niemand mocht komen, tot aan een stuk medegebruik en beleving in het gebied." Jans de Vries maakte op het middelbaar onderwijs voor het eerst kennis met het Bargerveen. Nu is hij er niet meer weg te denken. Door de...

Vraag en antwoord: Wat gebeurt er met de Barger-berken?

Dat ziet er apart uit, die afgezaagde bomen in het Bargerveen. Waarom worden er zo veel gekapt? En waarom worden ze niet lager afgezaagd, dicht bij de grond?  Dorstige bomen Op dit moment worden vooral berken gekapt in het Bargerveen. Deze groeien spontaan langs de...

Boeren in de grensstreek: Bargerveen in Nieuwe Oogst TV

In het Bargerveen worden verschillende waterbufferzones ingericht om het zeldzame levend hoogveen in het Natura 2000-gebied te beschermen en behouden voor de toekomst. Een aantal daarvan is al ingericht. De voorbereidingen voor een buffer aan de zuidzijde van het...

Verplaatsing boerenbedrijven Nieuw-Schoonebeek

Door de aanleg van de zuidelijke waterbufferzone in het Bargerveen en de realisatie van een goed landbouwkundig ruilplan moest een aantal agrarische bedrijven in Nieuw-Schoonebeek verplaatst worden. Melkveehouderijen Dirkes en Lubbers zijn beide na een lange periode...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: