Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Lammetjesdag schaapskooi: 7 april 2024

De lente is aangebroken en dat betekent in de schaapskooi maar een ding: pasgeboren lammetjes. Wil jij de 100 pasgeboren lammetjes ook bewonderen? Kom dan zondag 7 april 2024 tussen 12.00 – 16.00 uur naar de schaapskooi. Ook is dit jaar weer een leuke...

Ontwerp Schoonebeekerveld-West goedgekeurd

Misschien weet je nog wel dat twee jaar geleden werkzaamheden zijn uitgevoerd in het prachtige Schoonebeekerveld West. Het gebied ging zo hard achteruit dat stilzitten geen optie meer was. En nu gaan we opnieuw aan de slag. Vorig jaar zijn plannen gedeeld voor het...

Mijlpaal: Ontwerp Buffer Zuid goedgekeurd

Een belangrijk moment: de Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek stemt in met het ontwerp voor Buffer Zuid. Hierin staat de gewenste inrichting voor het gebied beschreven. “Een mijlpaal, want het betekent dat we verder mogen gaan”, vertelt Carolien van de Bles, die...

Werkzaamheden Oosteindsche Veen

De werkzaamheden in het Oosteindsche Veen vorderen gestaag. Zo is al 80% van de bomen gekapt en een deel van het hout is afgevoerd. Op 20 maart 2024 verdwijnen de kranen en rijplaten uit het gebied voor het broedseizoen. Medio juli – augustus 2024 worden de...

Update Stheemanstraat

Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Stheemanstraat is gebleken dat de ondergrond minder draagkrachtig is dan verwacht. Om te voorkomen dat er straks een ‘golvende’ asfaltweg ontstaat, moeten we dieper graven en meer zand aanbrengen. Door extra zand op het tracé aan te...

Aan het werk in het Oosteindsche Veen

Vorig jaar zijn definitieve plannen gemaakt voor de herinrichting van het Oosteindsche Veen. We zijn gestart met de werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen en het aanleggen van kades. We vertellen u graag waarom dit nodig is.   Bomen kappen en kades...

Brand als beheersmaatregel

Weet je nog dat we begin januari 2024 te maken hadden met een koude, maar droge oostenwind waardoor de autoruiten niet bevroren? Ideaal! Deze koude oostenwind had ook nog een ander voordeel: 10 januari 2024 was het perfecte moment om een ‘fikkie te stoken’ in het...

Zorgen veenruggen voor veengroei?

Langzaam zien we de veenmossen en hydrologie in het Bargerveen herstellen. Door betere vochtige omstandigheden voelen veenmossen zich steeds beter thuis in het gebied. Komende tijd vertelt boswachter Piet Ursem van Staatsbosbeheer in verschillende interviews waarom we...

Animatie Buffer Zuid

Het einde van 2023 is in zicht. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek kijkt terug op een interessant jaar. De belangrijkste - of in elk geval meest zichtbare mijlpaal - is de start van de aanleg van de nieuwe Stheemanstraat. Dit is de eerste stap in aanleg van...

Oosteindsche Veen: werkzaamheden voor hoogveen

Om het Oosteindsche Veen te behouden, gaan we aan het werk. Onze werkzaamheden richten zich op het verbeteren van de waterhuishouding. Veen moet constant vochtig blijven, zodat het kan herstellen. Het gebied gaat in de komende jaren dus veranderen. Naar verwachting...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe