Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Peilbuizen geplaatst Oosteindsche Veen

In eerdere nieuwsberichten hebben we u verteld over de ontwikkeling van het Oosteindsche Veen. Net als in het Bargerveen is de bedoeling dat we water langer vasthouden in het veen, zodat het veen beter behouden blijft en zich mogelijk beter kan ontwikkelen. Maar de...

Vlog: Terug- en vooruitblik Nynke en Jacomijn

Nynke Houwing, voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en Jacomijn Pluimers, projectleider bij Prolander vertellen in deze vlog over de hoogtepunten van 2022. Ze blikken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wat staat er te gebeuren? Bekijk de vlog en...

Fotoverslag van het veldbezoek van groep 7 en 8

Op dinsdag 22 november 2022 kwam groep 7-8 van de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek een kijkje nemen bij het onderzoek voor de buffer zuid. We begonnen het veldbezoek bij de sondeertruck die het geotechnisch onderzoek doet. De onderzoekers boren tot wel 25...

Video: ontwikkeling buffer Noord-Oost

Nico Westerhof heeft een nieuwe video gemaakt. Hij laat in deze video het natuurgebied Bargerveen zien. Een een uniek levend restant van het eeuwenoude Bourtanger Moor en ligt in Zuid-Oost Drenthe tegen de Duitse grens. In de afgelopen 50 jaar heeft de Provincie...

Loop mee voor Kika op 18 december 2022

Zondag 18 december 2022 is de vierde editie van de Kika wintertrail door het Bargerveen. Een wandel- en hardloopevenement voor jong en oud, geschikt voor alle niveaus. Het initiatief is ontstaan door Hans en Lisanne Langerijs. Lisanne heeft in verschillende landen...

Positief advies milieueffectrapport buffer Zuid

Op 6 december 2022 hebben we het advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport (MER) voor buffer zuid gekregen. We zijn blij met het positieve oordeel van de commissie. De commissie concludeert dat het rapport vrijwel compleet is, alleen is er nog een...

Oosteindsche Veen: Twee vergunningen verleend

Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Op dit moment zijn er twee verleend voor het project: behoud en herstel Oosteindsche veen. Als er vragen zijn, dan willen wij daar graag een antwoord op...

Start onderzoek in Buffer Zuid

Vanaf maandag 7 november 2022 start het geotechnisch onderzoek in Buffer Zuid. Zo weten we hoe de bodem in elkaar zit. Deze kennis is nodig voordat de kades en de nieuwe Stheemanstraat gebouwd worden.Eerste verkenning onderzoekOp vrijdag 4 november 2022 zijn een paar...

Update Oosteindsche Veen

Verslag van de inloopavond op 4 oktober 2022, aanvraag verschillende vergunningen, kapwerkzaamheden januari 2023 en meer…  Inloopavond Op 4 oktober 2022 werd voor belangstellenden een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het Oosteindsche Veen te bespreken. Dit...

Archeologische vondsten gedaan?

Begin oktober 2022 is er archeologisch sleuvenonderzoek gedaan in de grond bij buffer zuid en Nieuw-Schoonebeek. De sleuven zijn gegraven om te kijken of er archeologische waardevolle zaken in de grond zitten. Daar moeten we namelijk rekening mee houden als we de...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe