Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Update Stheemanstraat

Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Stheemanstraat is gebleken dat de ondergrond minder draagkrachtig is dan verwacht. Om te voorkomen dat er straks een ‘golvende’ asfaltweg ontstaat, moeten we dieper graven en meer zand aanbrengen. Door extra zand op het tracé aan te...

Aan het werk in het Oosteindsche Veen

Vorig jaar zijn definitieve plannen gemaakt voor de herinrichting van het Oosteindsche Veen. We zijn gestart met de werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen en het aanleggen van kades. We vertellen u graag waarom dit nodig is.   Bomen kappen en kades...

Brand als beheersmaatregel

Weet je nog dat we begin januari 2024 te maken hadden met een koude, maar droge oostenwind waardoor de autoruiten niet bevroren? Ideaal! Deze koude oostenwind had ook nog een ander voordeel: 10 januari 2024 was het perfecte moment om een ‘fikkie te stoken’ in het...

Zorgen veenruggen voor veengroei?

Langzaam zien we de veenmossen en hydrologie in het Bargerveen herstellen. Door betere vochtige omstandigheden voelen veenmossen zich steeds beter thuis in het gebied. Komende tijd vertelt boswachter Piet Ursem van Staatsbosbeheer in verschillende interviews waarom we...

Animatie Buffer Zuid

Het einde van 2023 is in zicht. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek kijkt terug op een interessant jaar. De belangrijkste - of in elk geval meest zichtbare mijlpaal - is de start van de aanleg van de nieuwe Stheemanstraat. Dit is de eerste stap in aanleg van...

Oosteindsche Veen: werkzaamheden voor hoogveen

Om het Oosteindsche Veen te behouden, gaan we aan het werk. Onze werkzaamheden richten zich op het verbeteren van de waterhuishouding. Veen moet constant vochtig blijven, zodat het kan herstellen. Het gebied gaat in de komende jaren dus veranderen. Naar verwachting...

Werkzaamheden Stheemanstraat: december-update

Aannemer De Roo is hard aan het werk om de nieuwe Stheemanstraat aan te leggen. Het werk vordert gestaag, maar wát is het nat… Volgens de KNMI waren het de natste oktober én de natste november sinds het begin van de metingen, zie foto’s hieronder.   ...

Video: terugkeer van de verdwenen grenspaal 160-VA

In Bargerveen zijn nog een aantal oude grensstenen bewaard gebleven die in 2020 zijn gerestaureerd. We schreven eerder dit artikel erover. Grenspaal 160-VA heeft een bijzonder verhaal… Voor de restauratie was er bijna niets meer van deze grenspaal over en lag de...

Bultvormende veenmossen in Meerstalblok

Langzaam zien we de veenmossen en hydrologie in het Bargerveen herstellen. Door betere vochtige omstandigheden voelen veenmossen zich steeds beter thuis in het gebied. Komende tijd vertelt boswachter Piet Ursem van Staatsbosbeheer in verschillende interviews waarom we...

Vrijwilliger vogelteller, einde begrazingsseizoen en meer…

Word vrijwillig vogeltellerLijkt het je leuk om mee te doen aan vogel-, reptiel- of vlindertellingen? Staatsbosbeheer heeft altijd vrijwilligers nodig om te helpen bij dit belangrijke werk! Voor meer informatie of om je op te geven kan je terecht bij Klaas van den...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe