Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Oosteindsche Veen: Twee vergunningen verleend

Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Op dit moment zijn er twee verleend voor het project: behoud en herstel Oosteindsche veen. Als er vragen zijn, dan willen wij daar graag een antwoord op...

Start onderzoek in Buffer Zuid

Vanaf maandag 7 november 2022 start het geotechnisch onderzoek in Buffer Zuid. Zo weten we hoe de bodem in elkaar zit. Deze kennis is nodig voordat de kades en de nieuwe Stheemanstraat gebouwd worden.Eerste verkenning onderzoekOp vrijdag 4 november 2022 zijn een paar...

Update Oosteindsche Veen

Verslag van de inloopavond op 4 oktober 2022, aanvraag verschillende vergunningen, kapwerkzaamheden januari 2023 en meer…  Inloopavond Op 4 oktober 2022 werd voor belangstellenden een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het Oosteindsche Veen te bespreken. Dit...

Archeologische vondsten gedaan?

Begin oktober 2022 is er archeologisch sleuvenonderzoek gedaan in de grond bij buffer zuid en Nieuw-Schoonebeek. De sleuven zijn gegraven om te kijken of er archeologische waardevolle zaken in de grond zitten. Daar moeten we namelijk rekening mee houden als we de...

Wie woonden vroeger in het Bargerveen? We weten het!

Vrijdagmorgen 7 oktober 2022 was een mooi en zelfs een beetje een ontroerend moment: de officiële opening van de historische route in het Bargerveen. Want de Historische Route vertelt verhalen van de mensen die ooit in het moeras leefden en werkten. Sommige aanwezigen...

Bekijk bestemmingsplannen Bargerveen

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u de bestemmingsplannen voor het Bargerveen inzien. Het gaat om het bestemmingsplan Buffer Zuid en het bestemmingsplan voor het buitengebied Nieuw Schoonebeek.  U kunt de stukken op afspraak bekijken in het gemeentehuis,...

Inloopavond Oosteindsche Veen 4 oktober 2022

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek maakt volop plannen voor het Oosteindsche Veen. Nu nog achter de schermen, straks zichtbaar in het veld. Het belangrijkste doel is het behouden en versterken van het zeldzame hoogveen. We vinden het belangrijk om u te...

Beleef de nieuwe historische route

Op initiatief van Cultuur Historisch Zwartemeer en in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer Veenland zijn de afgelopen weken in het noordelijke deel van het Bargerveen informatieborden geplaatst. De nieuwe, zogenaamde ‘historische route’ is een feit. Onder andere...

Bijzonder maaibeheer voor planten en dieren

Staatsbosbeheer startte in juni 2022 met het maaien van bijzondere graslanden in het Bargerveen. En wel op een bijzondere manier. Nee, de tractorbestuurder had niet te diep in het glaasje gekeken. Lees in dit artikel waarom er op deze manier gemaaid wordt.  Wat is er...

Terugblik informatieavond Nieuw-Schoonebeek

Op maandagavond 27 juni is het Schetsontwerp voor Buffer Zuid gepresenteerd in Nieuw-Schoonebeek. Er was veel interesse voor de informatieavond, een kwartiertje voor aanvang zat de zaal al zo vol dat we de deuren naar het derde zaaltje van de Dorpshoeve ook open...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe