Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Zwartemeer

Tussen het dorp Zwartemeer en het Bargerveen is in 2017 Buffer Noord aangelegd: een Bufferzone van 65 hectare. Deze buffer moet een teveel aan regenwater opvangen en vasthouden. Om water af te voeren is ook een verbinding met de Runde tot stand gebracht. De Runde was ooit een oude veenbeek die ontsprong in het Swarte Meer en inmiddels in oude luister is hersteld. Zowel voor het watersysteem als voor de leefomgeving is het herstel van de Runde van groot belang. In 2020 is ook de inrichting van de nieuwe natuur in zuid oost afgerond.

 

Buffer

Bij de aanleg van buffer Noord is ongeveer 700.000 m³ aan teelaarde, veen en zand uitgegraven en verwerkt. Met de vrijgekomen grond is de kade rondom de buffer opgehoogd tot maximaal 1 tot 1,5 meter. Tijdens de inrichting van buffer Noord zijn ook verschillende recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Bovenop de oostelijke kade is een fietspad gekomen en op de westelijke kade een ruiterroute. Er is een monument geplaatst op de plek waar ooit de oude pastorieboerderij heeft gestaan. Langs het water zijn visstekken, informatiepanelen, ruiterpaden, fietspaden en zelfs een blote-voeten-pad gemaakt. 

Met het veen en zand dat vrijgekomen was bij de werkzaamheden zijn omliggende (landbouw)percelen opgehoogd en de terreinomstandigheden in het Bargerveen verbeterd. Door zoveel mogelijk vrijkomende grond meteen weer in de omgeving te gebruiken, is de grond goed benut en is er geen grond aan of afgevoerd. Daardoor was ook minder transport nodig.

Duitse grens

Over de kade langs de grens met Duitsland liep een veelgebruikt fietspad. Dit fietspad was te smal en soms zelfs gevaarlijk. Daarbij was de kade onder het fietspad niet langer stevig genoeg om het hoogteverschil tussen het Bargerveen en de Duitse zijde te weerstaan. Daarom is er een betonnen fietspad over de kade gelegd. Het fietspad loopt voor een deel over Duits grondgebied. Ook zijn andere fiets- en wandelpaden in het Bargerveen verbeterd, verbreed en verhard. De grond die bij dit werk uit de oude kades is vrijgekomen is elders in het gebied weer gebruikt om de omstandigheden voor veengroei te verbeteren.

Nieuwe Natuur Noord Oost

Ook in het noordoosten is een kleine zone ingericht als natuurgebied, tussen de bestaande Buffer Noord en de Duitse grens. Hier is geëxperimenteerd met paludicultuur en verder is het gebied zodanig ingericht dat bijzondere vogelsoorten zich hier thuisvoelen, zoals het paapje en de grauwe klauwier.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe