Zwartemeer

Tussen het dorp Zwartemeer en het Bargerveen is Buffer Noord aangelegd: een Bufferzone van 65 hectare. Deze buffer moet een teveel aan regenwater opvangen en vasthouden. Om water af te kunnen voeren is ook een verbinding met de Runde tot stand gebracht. De Runde was ooit een oude veenbeek die ontsprong in het Swarte Meer en inmiddels in oude luister is hersteld. Zowel voor het watersysteem als voor de leefomgeving is het herstel van de Runde van groot belang.

Buffer

Begin december 2016 startte aanneemcombinatie Fuhler Hoornstra met de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij moest ongeveer 700.000 m³ aan teelaarde, veen en zand worden uitgegraven en verwerkt. Met de vrijgekomen grond is de kade rondom de buffer opgehoogd tot maximaal 1 tot 1,5 meter. Tijdens de inrichting van buffer Noord zijn ook verschillende recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Bovenop de oostelijke kade is een fietspad gekomen en op de westelijke kade een ruiterroute. Er is een monument geplaatst op de plek waar ooit de oude pastorieboerderij heeft gestaan. Langs de vijvers zijn visstekken, informatiepanelen, ruiterpaden, fietspaden en zelfs een blote-voeten-pad gepland of al gemaakt.

Met het veen en zand dat vrijkomt bij de werkzaamheden zijn omliggende (landbouw)percelen opgehoogd en de terreinomstandigheden in het Bargerveen verbeterd. Door zoveel mogelijk vrijkomende grond meteen weer in de omgeving te gebruiken, wordt de grond goed benut en hoeven we geen grond aan of af te voeren. Daardoor is ook minder transport nodig.

Duitse grens

Over de kade langs de grens met Duitsland liep een veelgebruikt fietspad. Maar dat was te smal en soms zelfs gevaarlijk. Daarbij was de kade onder het fietspad niet langer stevig genoeg om het hoogteverschil tussen het Bargerveen en de Duitse zijde te weerstaan. Daarom is er een nieuw betonnen fietspad over de kade gelegd. Dat nieuwe fietspad loopt voor een deel over Duits grondgebied. Vanaf 2019/2020 gaan we ook het zuidelijke deel van de grenskade vernieuwen. Tegelijkertijd worden ook andere fiets- en wandelpaden in het Bargerveen verbeterd, verbreed en verhard. De grond die bij dit werk uit de oude kades vrijkomt wordt elders in het gebied weer gebruikt om de omstandigheden voor veengroei te verbeteren.

Nieuwe Natuur Noord Oost

Ook in het noordoosten wordt de komende jaren nog een kleine zone ingericht als natuurgebied, tussen de bestaande Buffer Noord en de Duitse grens. Hier worden experimenten gedaan met paludicultuur en verder wordt het gebied zodanig ingericht dat bijzondere vogelsoorten zich hier thuis gaan voelen, zoals het paapje en de grauwe klauwier.

Het laatste nieuws uit Zwartemeer

Update werkzaamheden

Sinds september 2019 zijn we weer aan het werk in het Bargerveen. De komende maanden zijn we volop bezig met nieuwe werkzaamheden. We nemen maatregelen om het grondwater op peil te houden, creëren nieuwe verbindingen tussen de schaapskooi en het Bargerveen, en...

Lees nu het magazine ‘Water in het Bargerveen’!

In de gebiedsontwikkeling in het Bargerveen heeft water de hoofdrol. Er is dan ook heel veel over te vertellen. Om te laten zien waarom water zo belangrijk is in dit bijzondere natuurgebied maakten de gebiedspartners van het project Bargerveen-Schoonebeek samen een...

Natuurbeleving in en rond het Bargerveen tijdens jaarlijkse Familiedag – Veenweek Het Veenland 2019

Zwartemeer - Hemelvaartsdag, deze keer op donderdag 30 mei, is dé dag om de prachtige natuur van het Bargerveen te beleven. Diverse organisaties organiseren jaarlijks de Familiedag met als thema ‘natuurbeleving en natuurfeest’ in samenwerking met onder andere...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: