Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Over het project

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied van 2100 hectare. Een van de laatste nog overgebleven hoogveengebieden in Noord-West Europa. Willen we dat zo houden, dan moet er wel wat gebeuren. Want het Bargerveen loopt langzaam leeg. Het grondwater lekt weg naar de lager gelegen gronden. Daardoor klinkt de veengrond in en kan het veenmos niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd. Daarom kwamen er plannen om de grondwaterstand te verhogen.

Aanvang project

Begin 2013 kwam er een nieuw natuurbeleid. Daarbij werd extra geld vrijgemaakt voor nieuwe natuur. Maar die moest dan wel bijdragen aan een robuuste ecologische hoofdstructuur en aansluiten op internationale natuurdoelstellingen. De provincie stelde aanvullende voorwaarden: het project moest snel worden gestart en binnen 4 jaar leiden tot zichtbare en aantoonbare resultaten. Zo kwam het project Bargerveen-Schoonebeek tot stand.

In september 2013 stelde de Drentse Gedeputeerde Rein Munniksma het project Bargerveen-Schoonebeek in werking, met de bedoeling 3 bufferzones te realiseren: de Buffer Noord bij Zwartemeer, een buffer bij Weiteveen en een Buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek. Er werd een aparte Bestuurscommissie samengesteld, waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. En Prolander (voorheen DLG) werd gevraagd het project uit te voeren.

Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Stand van zaken

Bij Weiteveen en Zwartemeer zijn de bufferzones inmiddels (2019) gereed. Voor Buffer Zuid worden samen met Nieuw-Schoonebeek plannen gemaakt voor de inrichting, die volgens de planning in 2021 zal starten. Daarnaast wordt de grenskade met Duitsland vernieuwd en versterkt, wordt aan de noordoostkant een nieuw stuk natuur ingericht en worden allerlei interne paden en kades opgeknapt.

Deelgebieden

Terugblik: informatieve animatie

In een eerdere fase van het project maakten we een informatieve video, waarin wordt uitgelegd wat de opgave in het Bargerveen inhoudt. Deze video is zeker het kijken waard, echter is niet alle informatie meer actueel. In de video wordt gesproken over drie buffers in het Bargerveen en over een leemkade. De aantallen die worden genoemd zijn niet meer correct. 

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe