Weiteveen

Bij Weiteveen is een buffer ingericht. In 2018 zijn de werkzaamheden in dit gebied op een haar na klaar. Voor dit deelgebied waren er drie doelstellingen: het aanleggen van een bufferzone tussen het Bargerveen en het dorp, het oplossen van de waterproblematiek in het dorp en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen.

Buffer

De buffer bij Weiteveen is nodig om de waterstand in het Bargerveen te laten stijgen en zo de natuurdoelstellingen te behalen. De buffer is aangelegd in de vorm van een slenk met daarin kleine poeltjes die in natte periodes vollopen. Dat zorgt voor voldoende opvangcapaciteit. De slenk loopt langs een leemrug met daarop een wandelpad, en zorgt voor een goede waterafvoer van noord naar zuid. De sloot en de houtwal aan de andere kant van de Laars van Griendtsveen zijn gedempt en gekapt. Zo ontstaat een weids, open landschap. In de Zuidersloot is een verkeersbrug gemaakt met een wildpassage en een wandelbrug.

Waterbeheersing

De waterstand in het Bargerveen moet omhoog én de inwoners van de dorpen moeten droge voeten houden. Ook voor de droge voeten worden maatregelen getroffen. Er worden sloten gegraven en de waterafvoer wordt verbeterd. Huizen aan de oostkant van Weiteveen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een aparte drain. Nieuw aangelegde leemruggen zorgen ervoor dat pieken in de (grond)waterstand beter opgevangen worden en dat water uit het natuurgebied het dorp minder snel bereikt.

Recreatie

In de buffer bij Weiteveen op een hoger gelegen zandkop van de Hondsrug is een nieuwe schaapskooi gebouwd. De schaapskooi heeft de vorm van een oude plaggenhut en ligt deels in de grond. Daarnaast staat een bedrijfswoning en een Infocentrum met horeca. Zonnepanelen maken het geheel energie-neutraal. Met ruim 100 koeien en meer dan 1000 schapen is het de grootste (en de mooiste!) schaapskooi van Nederland. De kooi heeft een schapendrift in de richting van het natuurgebied. De dieren worden ingezet om de natuur te behouden. Via de lucht en neerslag valt er te veel stikstof in het Bargerveen, waardoor het gras harder groeit dan de heide en veenmossen. Door begrazing helpen schapen en koeien bij het natuurbehoud. Daarnaast is de schaapskooi een recreatieve trekpleister geworden waar veel mensen genieten van de dieren, het landschap en de natuur.

Meekoppelkansen

Veel natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hebben Weiteveen al ontdekt. Mede dankzij het Veenloopcentrum, van waaruit veel natuurtochten en wandelingen worden georganiseerd. Ook de schaapskooi met Infocentrum draagt bij aan de toeristische ontwikkeling. Om de mogelijkheden voor recreatie verder te versterken zijn er onder andere extra dorpsommetjes, wandelroutes, pleisterplaatsen, rustpunten en uitkijkplekken bij gekomen.

Muggenonderzoek

Weiteveen heeft van oudsher met muggen te maken. Het is nog de vraag of de muggenpopulatie groeit als gevolg van de natuurontwikkeling. Om die ontwikkeling goed te kunnen volgen is een meerjarig muggenonderzoek ingesteld. In het onderzoek wordt gekeken naar de populatie van de zogenoemde veensteekmuggen, en dus niet naar de huissteekmug. Eerst heeft er een uitgebreide 0-meting plaatsgevonden. In de loop van de tijd wordt de meting verschillende keren herhaald om te kijken of er meer of juist minder muggen zijn gekomen. Als er veel meer muggen komen, kijken we welke maatregelen we daartegen kunnen treffen.

Het laatste nieuws uit Weiteveen

Update werkzaamheden

Sinds september 2019 zijn we weer aan het werk in het Bargerveen. De komende maanden zijn we volop bezig met nieuwe werkzaamheden. We nemen maatregelen om het grondwater op peil te houden, creëren nieuwe verbindingen tussen de schaapskooi en het Bargerveen, en...

Lees nu het magazine ‘Water in het Bargerveen’!

In de gebiedsontwikkeling in het Bargerveen heeft water de hoofdrol. Er is dan ook heel veel over te vertellen. Om te laten zien waarom water zo belangrijk is in dit bijzondere natuurgebied maakten de gebiedspartners van het project Bargerveen-Schoonebeek samen een...

Afronding Belevingspad Weiteveen

Rond oktober 2018 startte in Bargerveen-Schoonebeek de aanleg van het Belevingspad: een voetpad dat het Veenloopcentrum en de schaapskooi met elkaar verbindt. Inmiddels is het pad zo goed als klaar. Alleen de beplanting en enkele informatieborden moeten nog komen....

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: