Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Weiteveen

Bij Weiteveen is een buffer ingericht. Voor dit deelgebied waren drie doelstellingen: het aanleggen van een bufferzone tussen het Bargerveen en het dorp, het oplossen van de waterproblematiek in het dorp en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen.

Buffer

De buffer bij Weiteveen is nodig om de waterstand in het Bargerveen te laten stijgen en zo de natuurdoelstellingen te behalen. De buffer is aangelegd in de vorm van een slenk met daarin kleine poeltjes die in natte periodes vollopen. Dat zorgt voor voldoende opvangcapaciteit. De slenk loopt langs een leemrug met daarop een wandelpad én zorgt voor een goede waterafvoer van noord naar zuid. De sloot en de houtwal aan de andere kant van de Laars van Griendtsveen zijn gedempt en gekapt. Zo ontstaat een weids, open landschap. In de Zuidersloot is een verkeersbrug gemaakt met een wildpassage en een wandelbrug. De werkzaamheden aan de buffer zijn afgerond.

 

Waterbeheersing

De waterstand in het Bargerveen moet omhoog én de inwoners van de dorpen moeten droge voeten houden. Ook voor de droge voeten worden maatregelen getroffen. Er worden sloten gegraven en de waterafvoer wordt verbeterd. Huizen aan de oostkant van Weiteveen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een aparte drain. Nieuw aangelegde leemruggen zorgen ervoor dat pieken in de (grond)waterstand beter opgevangen worden en dat water uit het natuurgebied het dorp minder snel bereikt.

Schaapskooi en recreatie

In de buffer bij Weiteveen op een hoger gelegen zandkop van de Hondsrug is een schaapskooi gebouwd. De schaapskooi heeft de vorm van een oude plaggenhut en ligt deels in de grond. Naast de schaapskooi staat een bedrijfswoning en een Infocentrum met horeca. Zonnepanelen maken het geheel energie-neutraal. Met ruim 100 koeien en meer dan 1000 schapen is het de grootste (en de mooiste!) schaapskooi van Nederland. De kooi heeft een schapendrift in de richting van het natuurgebied. De dieren worden ingezet voor natuurbehoud. Via de lucht en neerslag valt er te veel stikstof in het Bargerveen, waardoor het gras harder groeit dan de heide en veenmossen. Door begrazing helpen schapen en koeien bij het natuurbehoud. Daarnaast is de schaapskooi een recreatieve trekpleister geworden waar veel mensen genieten van de dieren, het landschap en de natuur. De schaapsherder is meestal overdag met zijn kudde schapen het veld in. De schapen zijn dan niet te vinden in de schaapskooi. Mocht u langs willen komen kan dit in overleg. 

Veel natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hebben Weiteveen al ontdekt. Mede dankzij het Veenloopcentrum, van waaruit veel natuurtochten en wandelingen worden georganiseerd. Om de mogelijkheden voor recreatie verder te versterken zijn er onder andere extra dorpsommetjes, wandelroutes, pleisterplaatsen, rustpunten en uitkijkplekken bij gekomen.

Video: beelden van de buffer Weiteveen 

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe