Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Definitief ontwerp Buffer-Zuid enthousiast ontvangen

Velen wisten dinsdagavond 28 mei de weg naar de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek te vinden: 140 geïnteresseerde omwonenden en ondernemers zagen deze avond voor het eerst het definitief ontwerp voor Buffer Zuid. Dit ontwerp kwam in intensieve samenwerking met de...

Informatieavond 28 mei 2024: ontwerp Buffer Zuid

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van 220 hectare: Buffer Zuid. Bent u nieuwsgierig hoe deze buffer eruit komt te zien? Kom dan op dinsdagavond 28 mei 2024 van 19.30 tot 21.30 uur naar de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 145. ...

Inloopbijeenkomst waterschap op 25 april 2024

Afgelopen tijd hebben we veel nieuws gedeeld over de plannen voor het aanleggen van Buffer Zuid. Al deze plannen en werkzaamheden zijn nodig om van Bargerveen een uniek hoogveengebied te houden. Voordat wij aan de slag kunnen met de werkzaamheden in het gebied, moet...

Lammetjesdag schaapskooi: 7 april 2024

De lente is aangebroken en dat betekent in de schaapskooi maar een ding: pasgeboren lammetjes. Wil jij de 100 pasgeboren lammetjes ook bewonderen? Kom dan zondag 7 april 2024 tussen 12.00 – 16.00 uur naar de schaapskooi. Ook is dit jaar weer een leuke...

Ontwerp Schoonebeekerveld-West goedgekeurd

Misschien weet je nog wel dat twee jaar geleden werkzaamheden zijn uitgevoerd in het prachtige Schoonebeekerveld West. Het gebied ging zo hard achteruit dat stilzitten geen optie meer was. En nu gaan we opnieuw aan de slag. Vorig jaar zijn plannen gedeeld voor het...

Mijlpaal: Ontwerp Buffer Zuid goedgekeurd

Een belangrijk moment: de Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek stemt in met het ontwerp voor Buffer Zuid. Hierin staat de gewenste inrichting voor het gebied beschreven. “Een mijlpaal, want het betekent dat we verder mogen gaan”, vertelt Carolien van de Bles, die...

Werkzaamheden Oosteindsche Veen

De werkzaamheden in het Oosteindsche Veen vorderen gestaag. Zo is al 80% van de bomen gekapt en een deel van het hout is afgevoerd. Op 20 maart 2024 verdwijnen de kranen en rijplaten uit het gebied voor het broedseizoen. Medio juli – augustus 2024 worden de...

Update Stheemanstraat

Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Stheemanstraat is gebleken dat de ondergrond minder draagkrachtig is dan verwacht. Om te voorkomen dat er straks een ‘golvende’ asfaltweg ontstaat, moeten we dieper graven en meer zand aanbrengen. Door extra zand op het tracé aan te...

Aan het werk in het Oosteindsche Veen

Vorig jaar zijn definitieve plannen gemaakt voor de herinrichting van het Oosteindsche Veen. We zijn gestart met de werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen en het aanleggen van kades. We vertellen u graag waarom dit nodig is.   Bomen kappen en kades...

Brand als beheersmaatregel

Weet je nog dat we begin januari 2024 te maken hadden met een koude, maar droge oostenwind waardoor de autoruiten niet bevroren? Ideaal! Deze koude oostenwind had ook nog een ander voordeel: 10 januari 2024 was het perfecte moment om een ‘fikkie te stoken’ in het...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe