Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Inloopavond Oosteindsche Veen 4 oktober 2022

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek maakt volop plannen voor het Oosteindsche Veen. Nu nog achter de schermen, straks zichtbaar in het veld. Het belangrijkste doel is het behouden en versterken van het zeldzame hoogveen. We vinden het belangrijk om u te...

Beleef de nieuwe historische route

Op initiatief van Cultuur Historisch Zwartemeer en in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer Veenland zijn de afgelopen weken in het noordelijke deel van het Bargerveen informatieborden geplaatst. De nieuwe, zogenaamde ‘historische route’ is een feit. Onder andere...

Bijzonder maaibeheer voor planten en dieren

Staatsbosbeheer startte in juni 2022 met het maaien van bijzondere graslanden in het Bargerveen. En wel op een bijzondere manier. Nee, de tractorbestuurder had niet te diep in het glaasje gekeken. Lees in dit artikel waarom er op deze manier gemaaid wordt.  Wat is er...

Terugblik informatieavond Nieuw-Schoonebeek

Op maandagavond 27 juni is het Schetsontwerp voor Buffer Zuid gepresenteerd in Nieuw-Schoonebeek. Er was veel interesse voor de informatieavond, een kwartiertje voor aanvang zat de zaal al zo vol dat we de deuren naar het derde zaaltje van de Dorpshoeve ook open...

Werkzaamheden Schoonebeekerveld afgerond

Een prachtig gebied: Schoonebeekerveld West. Dicht gelegen bij de dorpskern Weiteveen, met mooie wandelroutes en bijzondere natuur. Het liefst hadden we geen werkzaamheden uitgevoerd in het gebied, maar het ging zo hard achteruit dat stilzitten geen optie meer was. In...

Spot de grauwe klauwier

Bargerveen: leefgebied grauwe klauwierDe grauwe klauwier (Lanius collurio) is een zangvogel en gespecialiseerd in het vangen van veel soorten grote insecten. Hiervoor is de vogel afhankelijk van een gevarieerd leefgebied. En dat is het Bargerveen gelukkig....

Ontdek deze zomer het Drentse Veenland

Met de ‘Belevingskaart Het Drentse Veenland’ ontdek je bijzondere locaties en verhalen uit het veengebied. Er gaat een wereld voor je open bij het bekijken van de kaart, want je ziet letterlijk wat er te beleven is in het veengebied Zuidoost-Drenthe. Op de kaart staan...

Schetsontwerp Buffer Zuid gereed

Het schetsontwerp voor Buffer Zuid is gereed. Op maandagavond 27 juni is het ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Lees in dit fotoverslag hoe de informatieavond is verlopen. In het schetsontwerp zijn de ideeën en wensen van belanghebbenden visueel...

Uitnodiging: informatieavond Buffer Zuid 27 juni 2022

Maandagavond 27 juni 2022 presenteert de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek het schetsontwerp van Buffer Zuid in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. De inloop start om 19.30 uur en om 20.00 uur begint het officiële programma. We gaan u meenemen in het...

Kom ook: schaapscheerdersdag 18 juni 2022 schaapskooi

Aanstaande zaterdag is het zo ver. De dikke winterjassen van de schapen van het Bargerveen worden geschoren. Wil je erbij zijn? Kom dan tussen 10.30 – 15.30 uur naar de schaapskooi aan de Ambachtsweg 3 in Weiteveen. Ook kun je dit keer op de begane grond van de...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe