Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Nieuws

Internationaal bezoek in Bargerveen na start RIWET-project

Internationaal bezoek in Bargerveen na start RIWET-project

De Provincie Drenthe heeft het startsein gegeven voor het RIWET-project. De naam van het project verwijst naar RIvers en WETlands. RIWET is een Europees Interreg-project dat zich bezighoudt met de verbetering van beleid voor het beheer en herstel van rivieren en...

Lees meer
Voortzetting werkzaamheden Oosteindsche Veen

Voortzetting werkzaamheden Oosteindsche Veen

Over een week worden de werkzaamheden in het Oosteindsche Veen hervat. Die hebben tijdens het broedseizoen namelijk even stilgelegen. Geen werkzaamheden tijdens het broedseizoenTijdens het broedseizoen mogen nesten en broedende vogels in het gebied niet...

Lees meer
Verzin een nieuwe naam voor de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat!

Verzin een nieuwe naam voor de Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat!

Een nieuw gebied – Buffer Zuid – en een nieuwe weg aan de zuidkant langs de buffer: een hele verandering voor Nieuw-Schoonebeek. De Dr. Ir. H.A. Stheemanstraat komt na realisering van de buffer aan de noordkant te vervallen. Eén gedeelte blijft wel bestaan: van de...

Lees meer
Klaar voor fase 1: op weg naar een nieuwe Stheemanstraat

Klaar voor fase 1: op weg naar een nieuwe Stheemanstraat

De watergang van het waterschap Vechtstromen ten zuiden van de nieuwe Stheemanstraat is gereed. De watergang is gegraven en de dammen, duikers en stuwen zijn aangebracht. De percelen zijn bereikbaar via de bestaande Stheemanstraat en de Europaweg.   ...

Lees meer
Broedsucces voor watervogels

Broedsucces voor watervogels

Dit voorjaar was voor diverse soorten watervogels, die vroeg beginnen met nestelen, opvallend succesvol. Waarschijnlijk komt dat door de langdurige regenval van het afgelopen halve jaar - tot zelfs diep in dit voorjaar. Natuurparkranger Erik Bloeming: “In de ruim...

Lees meer
Afronding herverkaveling en voortgang sloop gebouwen

Afronding herverkaveling en voortgang sloop gebouwen

Er komt veel kijken bij de realisatie van Buffer Zuid. Eén onderdeel daarvan is de aktepassering voor het herverkavelingsgebied in Nieuw-Schoonebeek. Dit gebeurde halverwege 2020. Inmiddels is besloten om de afrekening hiervan eind dit jaar te laten plaatsvinden, in...

Lees meer

Ben je op zoek naar oudere nieuwsberichten? Stuur dan een mail naar info@bargerveen-schoonebeek.nl

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe