Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Nieuws

Blije boswachter: toename zeldzame hoogveenveenmossen

Blije boswachter: toename zeldzame hoogveenveenmossen

In Schoonebeekerveld West zijn een tijd geleden herstelwerkzaamheden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bijzondere natuur en het zeldzame hoogveen niet verder uitdroogt. Zo zijn er rondom het gebied leemruggen aangelegd zodat er minder water wegvloeit uit het...

Lees meer
Bestemmingsplannen Buffer Zuid en Waterplan naar gemeenteraad

Bestemmingsplannen Buffer Zuid en Waterplan naar gemeenteraad

In april zetten we weer een belangrijke stap voor de aanleg van Buffer Zuid. Dan liggen namelijk twee bestemmingsplannen ter besluitvorming bij de gemeenteraad van Emmen.Nieuwe watergangen, stuwen en een gemaalDe plannen voor Buffer Zuid worden steeds concreter. Zoals...

Lees meer
Buffer Zuid en vragen over zonne-energie

Buffer Zuid en vragen over zonne-energie

Prolander krijgt sinds het najaar van 2022 signalen uit Nieuw-Schoonebeek dat er een vertegenwoordiger van zonne-energie-ontwikkelaar in de omgeving actief is. Deze vertegenwoordiger vertelt dat er zonnepanelen in Buffer Zuid komen en dat hierover contacten zijn met...

Lees meer
Duurzame verbeterslag zandwegen

Duurzame verbeterslag zandwegen

Goed nieuws: de zandwegen in Bargerveen zijn van maaisel voorzien. Dit zorgt ervoor dat de zandwegen minder modderig zijn. Het maaisel is afkomstig van de vochtige hooilanden in het Bargerveen, volledig gebiedseigen materiaal dus. En het maaisel heeft nog een andere...

Lees meer
Peilbuizen geplaatst Oosteindsche Veen

Peilbuizen geplaatst Oosteindsche Veen

In eerdere nieuwsberichten hebben we u verteld over de ontwikkeling van het Oosteindsche Veen. Net als in het Bargerveen is de bedoeling dat we water langer vasthouden in het veen, zodat het veen beter behouden blijft en zich mogelijk beter kan ontwikkelen. Maar de...

Lees meer
Vlog: Terug- en vooruitblik Nynke en Jacomijn

Vlog: Terug- en vooruitblik Nynke en Jacomijn

Nynke Houwing, voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en Jacomijn Pluimers, projectleider bij Prolander vertellen in deze vlog over de hoogtepunten van 2022. Ze blikken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wat staat er te gebeuren? Bekijk de vlog en...

Lees meer

Ben je op zoek naar oudere nieuwsberichten? Stuur dan een mail naar info@bargerveen-schoonebeek.nl

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe