Nieuws

Start planvorming Schoonebeekerveld West

Start planvorming Schoonebeekerveld West

In het kader van het behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen worden diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Een van de gebieden waar herstelmaatregelen gepland zijn is het Schoonebeekerveld. Het Schoonebeekerveld is...

Lees meer
Update: fietspaden en leemkaden

Update: fietspaden en leemkaden

Op dit moment wordt in het Bargerveen gewerkt aan twee projecten: de aanleg van nieuwe fietspaden van de schaapskooi naar de Vossendijk en van de Zuidersloot over de Vossendijk richting de Verlengde Noordersloot, en de aanleg van leemkaden ten noorden van de...

Lees meer
Interactieve informatievond Buffer Zuid

Interactieve informatievond Buffer Zuid

Het is ongetwijfeld weinig mensen ontgaan: er wordt druk gewerkt aan plannen voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen. Het komende jaar staat in het teken van ideeën kiezen en uitwerken tot concrete plannen in goede balans met het Bargerveen en de omgeving. Op 10...

Lees meer
Plastic gevonden bij aanleg nieuwe fietspaden

Plastic gevonden bij aanleg nieuwe fietspaden

In het Dagblad van het Noorden staat een artikel over stukken plastic die zijn gevonden bij de nieuwe fietspaden die worden aangelegd. Het plastic komt uit het gebroken en gezeefd puin dat wordt gebruikt als fundering voor de fietspaden. Er mag een beetje plastic in...

Lees meer
Update werkzaamheden

Update werkzaamheden

Sinds september 2019 zijn we weer aan het werk in het Bargerveen. De komende maanden zijn we volop bezig met nieuwe werkzaamheden. We nemen maatregelen om het grondwater op peil te houden, creëren nieuwe verbindingen tussen de schaapskooi en het Bargerveen, en...

Lees meer
Kavelovergang Nieuw-Schoonebeek: update januari

Kavelovergang Nieuw-Schoonebeek: update januari

In het herverkavelingsgebied Nieuw-Schoonebeek heeft de rechtbank in december de laatste beschikkingen vastgesteld over de verzoekschriften tegen het ruilplan. Dit betekent dat alle grondeigenaren/gebruikers per 1 januari 2020 hun nieuwe percelen in gebruik kunnen...

Lees meer

Ben je op zoek naar oudere nieuwsberichten? Stuur dan een mail naar info@bargerveen-schoonebeek.nl

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: