Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Toegankelijkheid

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap. Ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken hebben baat bij een toegankelijke website.

Daarom gelden er functioneel- technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Toegankelijkheidsverklaring

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website www.bargerveen-schoonebeek.nl is afgerond op 2 april 2021. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Problemen melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Laat het weten door een e-mail te sturen naar info@bargerveen-schoonebeek.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.