Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Bargerveen Schoonebeek wil dat de website door iedereen te gebruiken is. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Laat dit dan aan ons weten via info@bargerveen-schoonebeek.nl

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. Daarom gelden er functioneel- technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Toegankelijkheidsverklaring

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl is afgerond op 2 april 2021. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring

 

In de lijst hieronder wordt aangegeven welke onderdelen (nog) niet voldoen en waar aan gewerkt wordt:

  • Audiodescriptie: Bij de video’s ontbreekt een vooraf opgenomen audiodescriptie. Hiervoor biedt de website (nog) niet de juiste ondersteuning.
  • Het hamburgermenu-icoon, dat verschijnt na het inzoomen naar 200%, heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig
  • Als de submenu’s uit het hoofdmenu klappen, vallen deze over andere content heen. Deze uitklapbare links moeten te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.
  • In de YouTube videospelers zijn sneltoetsen actief die actief zijn binnen de hele videospeler en niet alleen op de component waar het een sneltoets voor is. Deze sneltoetsen zijn ook niet aan te passen of door de bezoeker uit te zetten. Hiervoor voegen van de parameter disablekb=”1” aan de URI van de video in de embedcode
  • In het hoofdmenu staan drie uitklapbare links, die niet beschikbaar voor hulpsoftware. Er is een aria-expanded attribuut aanwezig, maar deze verandert niet van “false” naar “true”.

 

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.