Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Europese samenwerking

Het Bargerveen vormt slechts een klein onderdeel van het veel grotere Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor – Veenland e.V. Want de natuur stopt natuurlijk niet bij de landsgrens. En de meeste toeristen ook niet. Daarom worden er steeds meer pogingen ondernomen om aansluiting bij elkaar te vinden. Niet alleen als het gaat om fiets- of wandelroutes. Maar vooral ook als het gaat om ontwikkeling, beleid en visie. Dat lukt steeds beter. De wederzijdse samenwerking is terug te zien in de gezamenlijke projecten. De onderlinge verschillen worden steeds kleiner.

Grensoverschrijdende samenwerking

De Eems Dollard Regio (EDR) is hét aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdende samenwerking. Verschillen in wetgeving, cultuur en omgangsvormen maken samenwerken soms nog lastig. De EDR wil contacten tussen de bevolking aan beide zijden van de grens intensiveren en verdiepen. De EDR is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens. Het kantoor is gevestigd in Bad Nieuweschans. De EDR telt ongeveer 100 leden, waaronder met name gemeenten en andere publieke organisaties van de beide kanten van de grens.

Investeringsprogramma

INTERREG is een investeringsprogramma vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel is om grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese Unie te bevorderen en versterken, vooral door de verschillen in ontwikkeling tussen de regio’s te verminderen en de economische samenhang te verbeteren. Een aantal projecten in het Bargerveen wordt (mede)gefinancierd met INTERREG-gelden. Waaronder bijvoorbeeld de nieuwe schaapskooi in Weiteveen en de maatregelen rondom Buffer Noord in Zwartemeer.

Natuurpark Veenland

Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor – Veenland e.V. is 140 km2 groot en bestaat uit de leden Kreiss Emsland, Provincie Drenthe, Grafshaft Bentheim en de Gemeenten Emmen, Twist, Wietmarschen, Geeste, Meppen en Stadt Haren (Ems). Het is uitgegroeid tot een veelkleurig palet aan uiteenlopende landschappen. De afwisseling is enorm: de uitgestrektheid met de karakteristieke, langgerekte dorpen en kaarsrechte kanalen. Met daartussen de eindeloze unieke natuur: veenlanden, weilanden, akkers, bossen, plassen en heidevelden. Ooit ging er iets dreigends en onheilspellends van dit onherbergzame gebied uit. Maar dat is inmiddels wel anders. Achtereenvolgens hebben ontginning, turfwinning en landbouw een duidelijke stempel op de inrichting gedrukt.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe