Positief advies milieueffectrapport buffer Zuid

dec 8, 2022 | Buffer Zuid

Op 6 december 2022 hebben we het advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport (MER) voor buffer zuid gekregen. We zijn blij met het positieve oordeel van de commissie. De commissie concludeert dat het rapport vrijwel compleet is, alleen is er nog een vraag of we voldoende rekening hebben gehouden met zeer droge zomers zoals we die afgelopen jaren hebben gehad. Als deze in de toekomst vaker voorkomen, moeten we zeker weten dat we genoeg water kunnen aanvoeren om het water in de buffer op het benodigde hoge peil te houden. Deze vraag pakken we op, de berekeningen en de resultaten daarvan nemen we mee in het vervolgtraject. Het oordeel over het milieueffectrapport geeft ons vertrouwen in een goed vervolg van de ontwikkeling van buffer zuid.

Documenten

Via deze link vindt u het persbericht van de Commissie m.e.r. en via deze link vindt u het gehele advies van de Commissie.

Dronefoto van het Bargerveen, © Nico Westerhof.