Afronding Belevingspad Weiteveen

jan 31, 2019 | Buffer Weiteveen & Schaapskooi

Rond oktober 2018 startte in Bargerveen-Schoonebeek de aanleg van het Belevingspad: een voetpad dat het Veenloopcentrum en de schaapskooi met elkaar verbindt. Inmiddels is het pad zo goed als klaar. Alleen de beplanting en enkele informatieborden moeten nog komen. Naar verwachting wordt in maart 2019 de laatste hand aan het pad gelegd.

Het nieuwe voetpad is aangelegd in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, en gerealiseerd in samenwerking met verschillende partijen in de regio. De informatieborden langs het pad zijn ontworpen en worden gemaakt door Dorpsbelangen, en onder andere de provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben een financiële bijdrage geleverd. De plannen zijn geconcretiseerd door Prolander.

Toegankelijkheid

Een belangrijk onderdeel van het plan was de toegankelijkheid van het Belevingspad voor mindervaliden. Of je nu vanuit de parkeerplaats bij het Veenloopcentrum of via andere toegangswegen van Weiteveen het Belevingspad naar de schaapskooi volgt, je kunt er zonder problemen komen.

Bij de schaapskooi zelf is ook aan de toegankelijkheid gedacht. Door middel van een mindervalidenlift kunnen ook mensen die minder goed ter been zijn een blik in de schaapskooi en rundveestal werpen. Vanaf het bordes op de eerste etage zijn zowel de runderen als de schapen goed te zien. Een deel van het Belevingspad loopt over het terrein van Treant Zorggroep. Met hen zijn goede afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het stuk pad dat over hun terrein loopt, zodat het ook voor de mensen die daar verblijven ten alle tijden goed toegankelijk blijft. Daarnaast is overleg geweest met de buren van Treant, en is de planning in het voortraject met hen besproken.

Resultaten

Veel bezoekers van de schaapskooi en het Veenloopcentrum maken al gebruik van het Belevingspad. In de winterperiode was het restaurant bij de schaapskooi, Bij Wollegras, gesloten, maar toch is het bezoekersaantal van de schaapskooi sinds de opening aanzienlijk toegenomen. Er komen zoals verwacht veel mensen. Bij het Belevingspad staat met bewegwijzering de route van het Veenloopcentrum naar de schaapskooi aangegeven.

Kaart Belevingspad

Parkeren

Opvallend is dat mensen graag met de auto dichterbij de schaapskooi willen komen. Bij de schaapskooi zijn 60 parkeerplaatsen aangelegd. Op drukke dagen raken deze plaatsen nog wel eens vol. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek hoopt dat de nieuwe wandelverbinding tussen de schaapskooi en het Veenloopcentrum ervoor gaat zorgen dat bezoekers vaker bij het Veenloopcentrum zullen parkeren.

Extra verbinding

De hoofdverbinding van het Belevingspad, van schaapskooi naar Veenloopcentrum, wordt in maart 2019 afgerond. Maar er komt meer! Verderop in 2019 zal ook nog een aansluiting met de begraafplaats van Weiteveen worden gerealiseerd. Hiermee wordt de wens van verschillende inwoners van Weiteveen vervuld en wordt de begraafplaats verbonden met faciliteiten rond de schaapskooi, zoals restaurant Bij Wollegras. De nieuwe verbinding wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, gemeente Emmen, stichting Dorpsbelangen en O.L.V. Koningin van de Vrede kerk Weiteveen.