Archeologische vondsten gedaan?

okt 25, 2022 | Buffer Zuid, Nieuw-Schoonebeek

Begin oktober 2022 is er archeologisch sleuvenonderzoek gedaan in de grond bij buffer zuid en Nieuw-Schoonebeek. De sleuven zijn gegraven om te kijken of er archeologische waardevolle zaken in de grond zitten. Daar moeten we namelijk rekening mee houden als we de buffer gaan aanleggen. We weten inmiddels dat er geen waardevolle vondsten zijn aangetroffen. Maar het onderzoek leverde mooie foto’s op, dus we laten u graag even meekijken hoe dat eruit ziet.  

Wat is er precies gedaan?

In totaal zijn er negen sleuven gegraven. Dat betekent dat er een deel van het onderzoeksterrein bloot is gelegd om te kijken wat in de grond zit. Een van de sleuven is goed zichtbaar op de foto hieronder. De sleuven hebben verschillende lengtes. De grootste sleuven waren 40 meter lang en 4 meter breed.

Zand en veen

Er is vroeger veel veen weggeschept en aan de kant gelegd. Dat is donkerbruin of (bijna) zwart. Daaronder zat zand, dat zijn de lichte, gelige banen die u ziet op de foto hierboven. Mensen hebben in het verleden dit zand uitgegraven om te gebruiken. Daarna is de grond weer opgevuld met de donkere bovenste laag die er af was geschept. Zo is het strepenpatroon ontstaan. In alle sleuven in dit onderzoek zijn dit soort sporen van zandwinning waargenomen.

Foto: sleuven.

Vuursteen

In de grond zijn vuursteenresten gevonden. Dit waren vooral scherven. Doordat de grond hier jaren intensief gebruikt is, ze zijn zo verspreid dat ze archeologisch niet echt belangrijk zijn.

De onderzoekers hebben een rapport gemaakt van het sleuvenonderzoek. Hun conclusie is dat er door de jaren heen zo veel is gebeurd met de grond, dat er op deze plek geen archeologische waardevolle vondsten meer in de grond zitten. Dat betekent dat we in dit gebied geen archeologisch onderzoek meer hoeven te doen. Misschien moeten we op andere plekken in de buffer nog wel wat boringen uitvoeren. We zorgen zo dat we de buffer kunnen aanleggen zonder dat er bijzondere resten verloren gaan.