Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Bargerveen in the spotlight

mei 9, 2022 | Algemeen

In het programma Vroege Vogels TV komt Bargerveen in beeld: het grootste hoogveenrestantgebied van ons land. Natuurfilmer Marit Daams gaat ’s ochtends vroeg het gebied in op zoek naar zeldzame kraanvogels. Daarnaast gaan presentatoren Menno Bentveld en Willemijn Veenhoven op ontdekkingstocht. Ze zien vogelsoorten zoals de blauwborst, rietgors, vink, kuifeend, grauwe gans en de geoorde fuut. De heikikker valt op, die kleurt helemaal blauw tijdens de paringsdagen.

Je krijgt een kijkje in het hoogveen en ziet het belang van veenmos om nieuw veen te vormen. En de enige giftige slang van Nederland, de adder, laat zich ook zien in het gebied. Benieuwd geworden? Bekijk de aflevering terug op de website van BNNVARA.

De adder, © Erik Bloeming.