Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Bargerveen in uitzending Nieuwsuur

jun 30, 2021 | Algemeen, Media

Op zaterdag 5 juni was het Bargerveen te zien in een uitzending van Nieuwsuur. Het item stond in het teken van natuurbranden en brandpreventie in Nederlandse bossen. Boswachter Jans de Vries vertelt kort over de maatregelen die in het Bargerveen genomen zijn om de branden te voorkomen.

In de uitzending komen enkele maatregelen aan bod. Maar in het Bargerveen worden veel meer stappen genomen. ‘Het belangrijkste is natuurlijk de vernatting van het hoogveen voor behoud en herstel van dit hoogveen,’ vertelt Jans. ‘De aanleg van grote zandleemkades, rondom en op specifieke plaatsen in het Bargerveen, zorgt dat het gebied permanent nat blijft. Hierdoor is de kans kleiner dat er veenbranden ontstaan. Bovendien kunnen de kades door de brandweer worden gebruikt bij calamiteiten.’ Door de fietspaden op de kaden te verzwaren en met 0,5 meter te verbreden, zijn de paden ook geschikt gemaakt voor het transport voor het materieel van hulpdiensten. ‘Ook is op twee strategische plekken een waterput aangelegd, zodat er altijd bluswater beschikbaar is en men vanuit daar snel het terrein in kan gaan.’

‘Verder gaan we ook de vergrassing in het gebied tegen met de grootste schaapskooi voor natuurbegrazing in Nederland,’ legt Jans uit. ‘Hier grazen 1000 schapen en ruim 150 runderen. Door de begrazing vermindert de brandbaarheid van het terrein. Daarnaast maaien we op een aantal plekken ook brandgangen. Mocht er een keer een brand uitbreken, dan kunnen we die op tijd stoppen.’

Uitzending

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur. Het item over natuurbranden begint ongeveer vanaf minuut 22:30.