Battle of Concepts Buffer Zuid van start

jan 14, 2019 | Nieuw-Schoonebeek

Van 11 januari tot en met 24 februari kunnen studenten, creatieve (young) professionals en startups meedoen met een Battle of Concepts van Prolander, die zij uitzetten in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. De opdracht: Bedenk een innovatief verdienmodel voor de nieuw aan te leggen waterbufferzone Buffer Zuid in natuurgebied Bargerveen. Het prijzengeld van in totaal €5000,- wordt verdeeld onder de vijf beste inzendingen.

Op de foto: een vergelijkbaar project in Schoonebeek

Om het Bargerveen (het laatste stukje levend hoogveen in Nederland) te behouden en te bewaren voor latere generaties is het van groot belang dat het grondwater op peil gehouden wordt. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd, en volgen er nog een aantal. Aan de zuidkant van het Bargerveen komt ‘Buffer Zuid’: een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. Naast een hydrologische functie kan Buffer Zuid ook recreatieve, maatschappelijke en/of economische functies vervullen in het gebied. Wij zijn op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied. Hoe kunnen de nieuwe buffers gebruikt worden en wat kan er omheen allemaal gedaan worden?

Met de Battle of Concepts verzamelen we van 11 januari tot en met 24 februari innovatieve ideeën die meer nieuwe recreanten en toeristen naar het Bargerveen trekken, of het Bargerveen op een andere manier verrijken. Ook ideeën voor bijvoorbeeld landbouwkundig medegebruik, energielandschappen en meer zijn meer dan welkom. Het liefst ontvangen we ideeën die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen dragen. Alle inzendingen worden beoordeeld op de criteria originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit/diepgang. Op 12 maart worden de winnaars bekendgemaakt. Het beste idee wordt meegenomen in de realisatie van Buffer Zuid vanaf 2021.

Wil je meer informatie over deze Battle of Concepts en Buffer Zuid, of meedoen aan de challenge? Bekijk dan de achtergrondinformatie en voorwaarden voor deelname op de website van Battle of Concepts.