Bekijk bestemmingsplannen Bargerveen

okt 17, 2022 | Buffer Zuid, Nieuw-Schoonebeek

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 kunt u de bestemmingsplannen voor het Bargerveen inzien. Het gaat om het bestemmingsplan Buffer Zuid en het bestemmingsplan voor het buitengebied Nieuw Schoonebeek. 

U kunt de stukken op afspraak bekijken in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Maar ook online. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u de gegevens wat u precies kunt inzien:

  • Ontwerp-bestemmingsplan Buffer Zuid, milieueffectenrapport en het beeldkwaliteitsplan buitengebied Buffer Zuid. Plannummer: NL.IMRO.0114.2021021-B501. Zaaknummer: 128721-2021. 
  • Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Nieuw Schoonebeek, waterschap Vechtstromen. Plannummer: NL.IMRO.0114.2021050-B501. Zaaknummer: 189960-2021.

Bestemmingsplan Buffer Zuid en Nieuw Schoonebeek

Waarom gaan we Buffer Zuid aanleggen? Dit doen we voor het behoud van het Natura 2000-gebied. De Buffer loopt vanaf de Kerkenweg in het westen tot aan de Duitse grens in het oosten. Door de nieuwe inrichting van ongeveer 220 hectare landbouwgrond is er ook een milieueffectenrapportage opgesteld. Lees in dit nieuwsbericht meer over Buffer Zuid. Gelijktijdig gaat het waterschap Vechtstromen de waterhuishouding in Nieuw Schoonebeek herinrichten. Het waterschap werkt dit uit in het bestemmingsplan. Er worden nieuwe watergangen, stuwen en een gemaal aangelegd.

Inhoudelijk reageren op de plannen

U kunt schriftelijk of digitaal reageren op de plannen. Schriftelijk kan dit naar: Gemeenteraad Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen. Vermeld daarbij het zaaknummer. Digitaal reageren kan via deze link. Toch liever mondeling? Maak een afspraak via 14 0591.