Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Besloten bijeenkomst over landbouwpercelen aan de nieuwe Stheemanstraat

jun 13, 2023 | Buffer Zuid

Op dinsdag 20 juni is er een bijeenkomst over de nieuwe Stheemanstraat. Dit is geen openbare informatiebijeenkomst. Deze avond wordt georganiseerd door het waterschap en is alleen voor de agrariërs die grond hebben aan de nieuwe Stheemanstraat ten zuiden van buffer Zuid. We noemen dit de ‘aanliggende eigenaren’. Zij moeten straks vanaf de nieuwe weg hun percelen op kunnen met trekkers. De bijeenkomst gaat specifiek over de dammen die hiervoor nodig zijn. De mensen waar dit om gaat, hebben een uitnodiging gekregen.

Na de zomer hopen we de tekeningen en vergunningen voor de nieuwe weg klaar te hebben. Ruim voordat de werkzaamheden starten, zullen we u hierover informeren. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, kunt u deze altijd stellen aan Ewald Roordink e.roordink@prolander.nl of Marleen Stoutjesdijk m.stoutjesdijk@prolander.nl.