Bestuurder waterschap Vechtstromen: Nettie Aarnink

nov 19, 2019 | Algemeen

Begin dit jaar is het nieuwe bestuur geïnstalleerd na de waterschapsverkiezingen. In het nieuwe dagelijks bestuur zit Bargerveen in de portefeuille bij Nettie Aarnink.

Wie is Nettie Aarnink?

Een boerendochter, geboren in Ootmarsum. Na een studie in Wageningen en vele werkzame jaren in Oost Afrika kwam ze terug. “Ik woon op voorvaderlijke grond, tussen het hout. Mijn vader had iets met houtwallen en dat heb ik ook. Vroeger gebruikt als veekering of een voorraad bouwmaterialen. Nu geven houtwallen schaduw en verkoeling, slaan ze CO2 op en de ondergroei biedt onderdak voor klein wild, vele vogels en insecten”. 

Wat heb ik met water?

Water is van ons allemaal, maar water is niet vanzelfsprekend altijd en onbeperkt beschikbaar. Daarom wil ik de zorg voor voldoende en schoon water met zoveel mogelijk partners delen en dit omzetten in acties. Men zegt wel eens ‘grond is emotie’ maar zeker weten dat we dat binnenkort ook van water kunnen zeggen. Naast voldoende water is schoon water de belangrijkste sleutel voor een gezonde leefomgeving. “Jouw water is mijn water”, zeg ik wel eens om de kringloopgedachte te benadrukken.

Nettie Aarnink

En het Bargerveen?

Voldoende water is zeker van belang voor het Bargerveen. Het is één van de bijzondere natuurgebieden bij Vechtstromen, een hooglandveen dat veel water nodig heeft. Met daaromheen boerenbedrijven. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor voldoende water in het Bargerveen en ook voor de andere belangen in en rond het Bargerveen met landbouw en bewoning in het bijzonder.

Wat hoop ik de komende vier jaar te bereiken?

Het zou mij een lief ding zijn als we het voor elkaar kunnen krijgen de sponswerking van stad en land te vergroten. Dit vergt omdenken en herontwerpen van ons watersysteem om meer water te kunnen bergen bij wateroverlast, maar ook om het water beter te kunnen vasthouden bij droogte. Het Bargerveen kan hierin een sleutelrol spelen in Zuid-Oost Drenthe.