Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Broedsucces voor watervogels

jul 10, 2024 | Algemeen

Dit voorjaar was voor diverse soorten watervogels, die vroeg beginnen met nestelen, opvallend succesvol. Waarschijnlijk komt dat door de langdurige regenval van het afgelopen halve jaar – tot zelfs diep in dit voorjaar. Natuurparkranger Erik Bloeming: “In de ruim dertig jaar waarin ik broedvogels inventariseer in het Bargerveen en omliggende buffers, heb ik deze aantallen donsjongen nog nooit eerder gezien.”

Grauwe ganzen, Canadese ganzen maar ook Krakeend, Wilde eend en Bergeenden met soms ruim 10 ‘pulli’ (zoals de jongen worden genoemd in hun eerste levensweken) per paartje kwam je overal in het Bargerveen tegen. Begin juni zwommen nog veel ouders met al flink uit de kluiten gewassen jongen.

Foto: grauwe gans met pulli (jongen) (Erik Bloeming/meetingnature.nl)

Lange-afstandstrekkers met de wind in de rug

En over vroeg gesproken: een ander opvallend feit was de vroege aankomst van enkele ‘lange-afstandstrekkers’ dit voorjaar, zangvogels die in Afrika overwinteren en noordelijker in Europa broeden. Voorbeelden van deze trekkers zijn de nachtegaal, bonte vliegenvangers en braamsluipers.

“Een eerste analyse laat zien dat deze soorten gemiddeld zo’n zes dagen eerder arriveerden dan in de vier jaar ervoor. De kroon spant de braamsluiper, die gemiddeld maar liefst tien dagen eerder aankwam. De vroege én snelle terugkeer viel precies samen met een sterke zuidelijke windstroom vanaf de Sahara tot ver in Noordwest-Europa tussen 5 en 8 april, exact de plek waar de vroeg aankomende soorten overwinteren. Op grote hoogte ‘s nachts vliegend met wind in de rug heeft ze dus erg geholpen bij de ‘oversteek.” (Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland.)

Roepende mannetjes

Ook de grauwe klauwier, een typische Bargerveensoort (zie foto), heeft duidelijk profijt gehad van de luchtstroming. Eric telde op 2 mei al zeven roepende mannetjes: “Veel jaren moet je wachten tot de tweede week van mei voor je eerste waarneming. Opvallend is wel dat van veel soorten de vrouwtjes niet vroeger arriveerden. Zij vertrekken vaak wat later uit Afrika dan de mannetjes en hebben de rugwind simpelweg gemist!”

Foto: grauwe klauwier (Erik Bloeming/meetingnature.nl)