Buffer Zuid en vragen over zonne-energie

feb 23, 2023 | Buffer Zuid, Unkategorisiert

Prolander krijgt sinds het najaar van 2022 signalen uit Nieuw-Schoonebeek dat er een vertegenwoordiger van zonne-energie-ontwikkelaar in de omgeving actief is. Deze vertegenwoordiger vertelt dat er zonnepanelen in Buffer Zuid komen en dat hierover contacten zijn met de provincie Drenthe. Dit is onjuiste informatie. Er komen geen zonnepanelen in Buffer Zuid.  

In 2020 hebben we uitgebreid gesproken over de buffer en eventuele zonne-energie. Dit geldt ook voor informatieavonden met bewoners van Nieuw-Schoonebeek. In het dorp was onvoldoende draagvlak voor grootschalige zonne-energie in de buffer. We hebben ook in de Bestuurscommissie overlegd met de verschillende partners. De provincie Drenthe en gemeente Emmen hebben aangegeven dat zonnepanelen in de buffer niet in het beleid passen. Omdat er in de omgeving niet voldoende draagvlak voor is, willen de gemeente en provincie hier dus ook niet van afwijken. In de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek is vastgesteld dat er geen zonnepark in de buffer komt en het staat dus ook niet meer ter discussie. De enige mogelijkheid die nog openstaat is zonnepanelen voor eventuele gebouwen in de buffer. Als er bijvoorbeeld een recreatief gebouw komt of ecolodges, mogen die zonnepanelen op het dak krijgen voor eigen gebruik.

We hopen hiermee wat ruis weg te nemen door de verhalen van deze vertegenwoordiger. Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar info@bargerveen-schoonebeek.nl