Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Bestuurscommissie

Het project wordt uitgevoerd door de bestuurscommissie van Bargerveen-Schoonebeek. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het project aan te sturen, te bewaken en te controleren. De Bestuurscommissie is in september 2013 geïnstalleerd door toenmalig gedeputeerde Rein Munniksma. Een commissie met daadkracht. Dus dienen de leden te beschikken over mandaat. Ze moeten in staat kunnen zijn om knopen door te hakken en besluiten te nemen. Want er is veel werk te verzetten in weinig tijd.

 Samenstelling

De Commissie heeft een brede samenstelling. Zodat alle betrokkenen direct zijn vertegenwoordigd: de Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer. Evenals adviseurs van de Provincie Drenthe, de NAM en het Kadaster. Nynke Houwing is benoemd tot onafhankelijk voorzitter.

Projectleiding

Prolander (voorheen DLG) voert zowel de projectleiding als het secretariaat. Zij hebben daartoe een apart Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek in het leven geroepen.

Taakuitbreiding

In eerste instantie diende de Bestuurscommissie zich alleen bezig te houden met het Inrichtingsplan Schoonebeek en de Bufferzones Noord, Weiteveen en Zuid. Maar in 2015 heeft de Provincie de opdracht van de Bestuurscommissie aanzienlijk verruimd. Ook de Inrichtingsmaatregelen in het Bargerveen zijn onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie gebracht. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.

Daarmee neemt de Bestuurscommissie ook de integrale aanpak van de natuur, de recreatie, de landbouw én de samenwerking met Duitsland onder haar hoede. Niet alleen het natuurgebied Bargerveen, maar ook de omliggende gebieden. Evenals de maatregelen die voortkomen uit de PAS en Natura 2000

Nynke Houwing

Nynke Houwing
onafhankelijk voorzitter

Bert van Guldener

Carolien van de Bles
secretaris/projectleider

Robert Kleine

Pascal Schrik
namens de gemeente Emmen

Wilbert Siebring
namens waterschap Vechtstromen

Jan Horring

Jan Horring
namens de landbouw

Paul Steffens

Paul Steffens
namens de landbouw

Ans van Wijk

Bert Hummelen
namens Staatsbosbeheer

Gerard Meijers

Gerard Meijers
adviseur namens de provincie

Gerjan Meijer

Gerjan Meijer
adviseur namens het Kadaster

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe