Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Commissie Nazorg

Bij de start van het Project Bargerveen-Schoonebeek is al aangegeven dat het project op een bepaald moment klaar is. De afgelopen jaren zijn al enkele deelprojecten afgemaakt en de komende jaren staan nog een paar deelprojecten op het programma. Over een aantal jaar zijn alle ontwikkelingen en werkzaamheden achter de rug. Natuurlijk gaat het reguliere onderhoud en beheer altijd door, maar dan beschouwen we het Project als afgerond. Ook dan kunnen er natuurlijk nog vragen zijn.

De Bestuurscommissie wil ervoor zorgen dat ook in die wat verdere toekomst de zaken bestuurlijk goed geregeld zijn. Daarom wordt nu alvast nagedacht over een Commissie Nazorg. Die Commissie zal te zijner tijd de werkzaamheden overnemen en als aanspreekpunt fungeren voor iedereen met vragen of problemen.

Voorlopig is de Bestuurscommissie nog het aanspreekpunt, maar wanneer er meer bekend wordt over de Commissie Nazorg en het moment waarop deze van start gaat, zullen we dat via deze website en de nieuwsbrief laten weten.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe