Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Projectbureau

Het Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek wordt gevormd door Prolander. Zij doen de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Tevens voeren zij het secretariaat van de Bestuurscommissie.

Prolander is op 1 maart 2015 opgericht. Zij hebben voor de Provincies Drenthe en Groningen de taken overgenomen van de opgeheven Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Prolander levert ontwerpers en procesregisseurs met gedegen gebiedskennis. En werkt aan projecten die de natuur, waterhuishouding, recreatiemogelijkheden en landbouw versterken. Prolander vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen. Maar, zorgt er ook voor dat die plannen worden uitgevoerd. Daarbij wordt altijd gezocht naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, ruimtelijke ambities en eigenschappen van het gebied.

Prolander heeft daartoe vele specialisaties zelf in huis. Van ecologen tot hydrologen, van gebiedsontwikkeling tot grondruil. Zo blijft de continuïteit en stabiliteit van het vele werk behouden. Prolander werkt waar nodig samen met andere specialisten. 

Logo Prolander
Bert van Guldener

Carolien van de Bies
projectleider

Ewalt Roordink

Ewald Roordink
medewerker projectbureau

Eric Blom

Eric Blom
hydroloog, milieukundige

Ab van der Veen

Ab van der Veen
aan- en verkoop grond

Dirk-Jan Leeuwerik
secretariaat projectbureau

Paul Kraesgenberg
medewerker projectbureau

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe