Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Definitief ontwerp Buffer-Zuid enthousiast ontvangen

jun 4, 2024 | Buffer Zuid

Velen wisten dinsdagavond 28 mei de weg naar de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek te vinden: 140 geïnteresseerde omwonenden en ondernemers zagen deze avond voor het eerst het definitief ontwerp voor Buffer Zuid. Dit ontwerp kwam in intensieve samenwerking met de omgeving tot stand. Een feestelijk én een nuttig moment om kennis bij de aanwezigen op te halen voor een vlekkeloze realisatie. De reacties op het ontwerp waren positief. Een mooi voorbeeld was deze opmerking van een van de aanwezigen: ‘Hier had ik 20 jaar geleden graag met mijn kinderen gelopen’.

Het ontwerp voor Buffer Zuid

Na de buffers aan de noord- en westkant van het Bargerveen, is nu de zuidkant aan de beurt. Hier komt een 220 hectare grote waterbuffer van 500 meter breed, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Na een warm welkom van de voorzitter van de bestuurscommissie Nynke Houwing gaf Prolander projectleider Carolien van de Bles een toelichting op de aanpak en planning. Carien ten Cate, landschapsarchitect bij Royal HaskoningDHV, lichtte vervolgens het ontwerp en resultaat toe met behulp van referentiebeelden. Nieuwsgierig hoe de vakken eruit gaan zien en welke activiteiten daar plaats kunnen vinden? Lees dan Folder Buffer Zuid over het ontwerp en bekijk de StoryMap.

Stichting Tussen Beek en Veen greep het feestelijke moment aan om omwonenden uit te dagen mee te denken over een passende naam voor de nieuwe weg aan de Zuidkant langs de buffer. De suggesties stroomden binnen. Ook jij kunt je ideeën vóór 1 augustus 2024 indienen via tussenbeekenveen@outlook.nl. De winnaar krijgt – naast eeuwige roem – een levensmiddelenpakket uit de streek.

Vragen en inzichten

Een groot deel van de bezoekers was vooral benieuwd naar de consequenties van werkzaamheden voor hun persoonlijke situatie. Zorgen werden uitgesproken over eventuele wateroverlast en een toename van muggen en steekvliegen. Hierover kunnen we duidelijk zijn: berekeningen laten zien dat het waterpeil in de nieuwe situatie ’s winters gelijk is aan de huidige situatie. Goed nieuws: het water is diep genoeg om te kanoën. We nemen maatregelen om overlast van insecten te voorkomen.

Fietsliefhebbers en wandelaars konden we blij maken: de nieuwe wandel- en fietspaden sluiten aan op bestaande knooppunten. Ook vanuit Duitsland zijn er meerdere toegangswegen naar Buffer Zuid. Vanaf de wandel- en fietspaden kun je het water van de buffer zien. Dat is niet mogelijk vanuit de auto op de Kerkenweg, vanwege de hoogte van de kade. De ruiterpaden die in het concept ontwerp nog een plek hadden, zijn vanwege kosten voor aanleg, beheer en onderhoud helaas niet opgenomen in het definitief ontwerp.  Veel omwonenden zijn benieuwd naar de eventuele horecagelegenheid en hopen op een duurzame invulling met toegevoegde waarde voor het dorp.

Vragen waren er over hoe het ijzerzandfilter werkt, waar de zwaluwwand komt en hoe het zit met de oliepijpleiding. De komende tijd belichten wij deze en andere onderwerpen op onze website én in nieuwsbrief.

In een-op-eengesprekken leerden we het gebied nóg beter kennen. Zo ontdekten we de exacte locatie van het historische riviertje de Zwarte Racker en namen we kennis van nieuwe buizen, putten en drainage. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond, waar ook RTV Drenthe bij was.

Samenhang tussen het Plan Watersysteem en de Buffer Zuid

Het water in de buffer houdt waterverlies uit het Bargerveen tegen, zodat het hoogveen behouden blijft en kan aangroeien. Tegelijkertijd richt het Waterschap Vechtstromen een nieuw watersysteem in. Een betere ontwatering en waterafvoer zijn nodig voor de landbouw. Ook mag de bebouwde omgeving geen last krijgen van de maatregelen. Wil je weten hoe het Plan Watersysteem en de Buffer Zuid samenhangen? Folder Buffer Zuid landbouw met meer informatie over verbeteringen in de waterhuishouding.

De planning

Dit jaar stelt het waterschap Vechtstromen het Plan Watersysteem Nieuw Schoonebeek vast. De werkzaamheden aan het watersysteem starten begin 2025. We verwachten de start van de aanleg van Buffer Zuid in de tweede helft van 2025. De uitvoering van Buffer Zuid en het Plan Watersysteem duurt twee tot drie jaar. Na Buffer Zuid volgt Buffer Noordwest bij Klazienaveen. Dit gebied is, op 150 hectare na, al grotendeels omgezet naar natuur.

Foto: grote belangstelling in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek