Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Gasten gezien in adderhotels

aug 10, 2023 | Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

De afgelopen jaren zijn adderhotels geplaatst in het Bargerveen. En nu blijkt: slangen maken gebruik van deze overwinteringslocaties. Op twee locaties, in het Amsterdamsche veld en het Schoonebeekerveld, zijn ook afgelopen lente weer adders gezien die net ontwaken uit hun winterslaap!   

Wat is een adderhotel?  

Een adderhotel is een opgeworpen grondwal met stobben erin. De gaten in de grondheuvel bieden een veilige en droge plek om te overwinteren voor zeldzame reptielen als de adder, gladde slang en levendbarende hagedis. Maar ook voor andere soorten, zoals de hei- en poelkikker, is het een winterverblijfplaats.  

Foto: adderhotel, door © Staatsbosbeheer 

Adders in het Bargerveen

In het Bargerveen bevindt zich een vrij grote adderpopulatie. De enige gifslang in Nederland heeft de status kwetsbaar op de Rode Lijst van bedreigde reptielen. Tijdens diverse herstelwerkzaamheden en projecten zijn de adderhotels in het gebied geplaatst. Het doel hiervan is om nieuwe plekken te creëren voor de reptielen. Daarnaast is het mogelijk dat tijdens de werkzaamheden oude verblijven zijn verloren. De adderhotels dienen ook als vervanging. 

Foto’s: adder in het Bargerveen, door © Staatsbosbeheer

Inchecken

Voor nu is er (nog) geen specifieke monitoring rond de adderhotels, maar toch zijn er op twee locaties opwarmende adders waargenomen door de boswachter van Staatsbosbeheer. We zien dus dat adders zich ‘inchecken’ in de ‘hotels’.

Foto: adder in het Oosteindsche Veen vorig jaar, door © Ecogroen.

Slangen in het gebied

In april 2022 is tijdens veldonderzoek voor het eerst een adder ontdekt in het Oosteindsche Veen. Het was een bijzonder moment, aangezien gedacht werd dat er geen slangen in het gebied voorkwamen. Lees meer hierover in dit artikel.  

Benieuwd naar opwarmende adders in het hoogveen? Bekijk de video van het programma Vroege Vogels op zoek naar de zonnende slangen in het Bargerveen.

Honden aan de lijn

Ga je op pad met de hond in het Bargerveen? Houd je hond aan de lijn! Loslopende honden kunnen verstoring veroorzaken bij adders en andere reptielen, amfibieën, zoogdieren en (broedende) vogels. Daarnaast is de schaapherder ook weer op pad met zijn kudde. Elk jaar verdrinken er meerdere schapen doordat ze door loslopende honden de veenputten in worden gejaagd. Daarom is het verplicht voor bezoekers om honden aangelijnd te houden.

Ook voor de honden zelf is het belangrijk om aangelijnd te zijn. Adders zijn gifslangen en een beet van een adder kan zelfs fataal aflopen. Er zijn aangewezen gebieden waar de hond los mag lopen, zoals Buffer Noord en de bosstroken bij Weiteveen.