Herverkaveling Nieuw-Schoonebeek: Kavelovergang per 1 januari 2020

okt 3, 2019 | Agenda, Nieuw-Schoonebeek

Het herverkavelingsproces in Nieuw-Schoonebeek gaat een nieuwe fase in. Na behandeling van de zienswijzen op het ontwerp-ruilplan en de verzoekschriften op het vastgestelde ruilplan, kunnen de grondeigenaren met ingang van 1 januari 2020 hun nieuwe percelen in gebruik nemen.

Dit betekent dat de ingebrachte percelen schoon opgeleverd dienen te worden. Voor de nieuw toegedeelde percelen kan een tegemoetkoming in de kosten voor de kavelinrichting worden aangevraagd (de zogenaamde kavelaanvaardingswerken).

Nieuwe kavelgrenen worden vanaf 1 januari door het Kadaster in het terrein uitgezet. De aktepassering zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020.

Over de kavelovergang wordt een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle grondeigenaren persoonlijk een uitnodiging hebben ontvangen.