Informatieavond Buffer Zuid in Nieuw-Schoonebeek: terugblik

mrt 24, 2020 | Nieuw-Schoonebeek

Op dinsdagavond 10 maart was er een bijzondere informatieavond in Nieuw-Schoonebeek over Buffer Zuid. De avond was een initiatief van de Stichting Tussen Beek en Veen en georganiseerd samen met de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Jos Fischer, Nettie Aarnink en Bert van Guldener blikken tevreden terug.

Jos Fischer van de Stichting Tussen Beek en Veen

“In de werkgroep zijn wij allemaal dorpsbewoners van Nieuw-Schoonebeek en zeer betrokken bij de ontwikkeling van Buffer Zuid. Wij zitten ook in de projectgroep en hebben daar voorgesteld om een interactieve, ‘anders dan anders’ avond te organiseren. Daar was het Projectbureau van de Bestuurscommissie heel enthousiast over en vervolgens hebben we de avond samen voorbereid.”

Draagvlak

“We wilden twee dingen deze avond: in de eerste plaats wilden we aan het dorp laten zien welke plannen er al liggen, vieren dat we zo ver zijn en al heel wat hebben bereikt samen. Aan de andere kant willen we ook iedereen in het dorp vragen om zoveel mogelijk ideeën in te dienen. Daarmee werken we aan draagvlak, ook dat is voor ons een belangrijk doel. Het is natuurlijk onze bedoeling dat de bewoners van het gebied maximaal meeliften met de dingen die er gaan gebeuren. Daar hebben we als stichting ook een uitgebreid plan voor gemaakt met recreatieve voorzieningen. Als het werk straks klaar is, buffer Zuid is ingericht, en wij zitten met iets wat wij eigenlijk niet willen, dan hebben we ons werk niet goed gedaan.”

Enthousiast

“Het was ook een spannende avond. Het is voor ons heel belangrijk om draagvlak in het dorp te krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkst. Zodat we weten waarvoor we het doen. Wij doen het voor onze kinderen, de dorpsbewoners, zodat iedereen wat aan het gebied heeft. Ik ben super enthousiast over hoe de avond is gegaan: de opkomst was boven verwachting, iedereen is enorm betrokken. Natuurlijk zijn er ook zorgen, maar we hebben vooral veel leuke ideeën gehoord. Wij zijn heel benieuwd wat er in de ideeënbus zit en hoe we hier mee verder gaan. We maken er wat moois van, voor én met Nieuw-Schoonebeek.”

 Poster Stichting Tussen Beek en Veen

Nettie Aarnink, lid van de Bestuurscommissie namens het Waterschap Vechtstromen

“We hadden een fantastische opkomst, bijna 100 mensen. En ze kwamen niet voor niets. De avond werd geopend door de voorzitter Nynke Houwing en secretaris Bert van Guldener van de Bestuurscommissie. Maar het echte werk werd gedaan door de aanwezige bewoners van Nieuw-Schoonebeek die met veel creativiteit aan de gang gingen met de toekomst van Buffer Zuid. De bewoners deelden zich op in groepjes en gingen het gesprek aan: wat wil men wél met de Buffer Zuid, inclusief ‘dromen’ en wat wil men niet met de Buffer Zuid inclusief ‘stekeligheden’.”

Kansen en mogelijkheden

“Sleutelwoorden uit het gesprek waren bijvoorbeeld: oog voor kwaliteit, rust, genieten, ommetjes, fietspaden, veenwater, contact met Duitsland, recreatieve voorzieningen, maar geen massatoerisme en ook Nieuw-Schoonebeek moet er beter van worden. Halverwege de avond mochten de groepen één voor één een grote kaart van Buffer Zuid komen inrichten, met behulp van ideekaarten: welk idee of voorziening op welke plek. Het bleek maar weer dat elke groep met een eigen kritisch-creatieve bril naar de kansen en mogelijkheden van de Buffer Zuid gekeken had. Alle lof ook voor de voorbereiders van deze inspirerende avond, dat heeft er zeker aan bijgedragen dat we een constructieve avond hebben gehad voor dit unieke gebied.”

Buffer Zuid inrichten met behulp van ideekaarten
Buffer Zuid inrichten met behulp van ideekaarten

Bert van Guldener, secretaris van de Bestuurscommissie 

“Wat mij het meest is bijgebleven: het was een hele prettige avond. We zijn in 2013 in dit gebied begonnen met informatie geven. Tussen toen en nu is er al heel veel gebeurd. Voor buffer Zuid hebben we een mijlpaal bereikt nu het ruilplan definitief wordt afgerond: alle grond voor buffer Zuid is nu vrij om in te gaan richten. Intussen is er veel onderzoek gedaan en is duidelijk geworden wat er hydrologisch nodig is om deze buffer te laten werken. Het resultaat is dat er veel open water komt, anders dan we in het begin dachten. En nu is er nog iets unieks, namelijk dat deze buffer publiek in de markt verkocht moet worden. Vroeger ging de grond in een buffer naar Staatsbosbeheer toe, dat is door nieuw beleid veranderd.”

Positief

“In die bijzondere context hebben we deze speciale avond voorbereid. Ook speciaal was dat we dat met de Stichting Tussen Been en Veen hebben gedaan. Normaal doen we dit alleen, vanuit het projectbureau, maar dit is ons heel goed bevallen! Ons uitgangspunt wat dat we er een positieve avond van gingen maken. Voor zorgen of kritiek is natuurlijk plek, maar we blijven er niet in hangen, we gaan vooral op zoek naar kansen en mogelijkheden. Zo ontstond het plan van één doos voor dromen en ideeën en één voor stekeligheden. Verder hebben we vooral veel gevraagd: het wordt een grote wateroppervlakte, wat kan je dan nog wél, en wat wil je graag? Tenslotte mochten mensen aangeven wat ze per se niet wilden, de belangrijkste punten: géén hek om het gebied, we willen er wel van kunnen genieten en géén bungalowpark. Natuurlijk gaan we nu de opbrengst van de avond uitwerken, daar komen we op terug. Ik kijk in elk geval heel tevreden terug op een avond met mooie ideeën en grote betrokkenheid!”