Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Informatiebijeenkomst 17 oktober 2023: aanleg nieuwe Stheemanstraat

okt 5, 2023 | Buffer Zuid

Afgelopen jaar is hard doorgewerkt aan het ontwerp voor Buffer Zuid. Het eerste wat zichtbaar wordt is de nieuwe Stheemanstraat. En dat gaat al heel snel: in de loop van oktober beginnen de eerste werkzaamheden. We willen u hierover graag bijpraten tijdens de informatiebijeenkomst op 17 oktober 2023.

Informatiebijeenkomst:

Dinsdag 17 oktober 2023

Inloop: 19.00 uur – start 19.30 uur

Dorpshoeve Nieuw Schoonebeek: Europaweg 145

Locatie nieuwe weg en watergang

De nieuwe Stheemanstraat komt langs de zuidkant van Buffer Zuid. De weg heeft een belangrijke functie als ontsluitingsweg voor agrarische percelen tussen de buffer en de Europaweg en voor één woning. Ook is Buffer Zuid straks te bereiken vanaf de nieuwe weg.

Het is belangrijk dat de omgeving bereikbaar blijft, daarom leggen we eerst de nieuwe Stheemanstraat aan voordat we met de buffer zelf aan het werk gaan. De watergang langs de nieuwe weg moet ook meteen aangelegd worden. Zo kunnen we altijd voldoende water aan- en afvoeren, voor zowel de landbouw als voor de buffer. De oude weg wordt tijdelijk nog gebruikt voor de aanleg van Buffer Zuid, maar wordt vervolgens opgeruimd. Op deze plek komt namelijk de noordkade van de buffer te liggen.

Ontwerp en aanleg van de weg

Afgelopen maanden hebben we het ontwerp afgerond van de nieuwe Stheemanstraat en de watergang van waterschap Vechtstromen ten zuiden van deze weg. Het ontwerp is vastgesteld door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en Waterschap Vechtstromen. Er is overleg geweest met grondeigenaren langs de Stheemanstraat. Firma De Roo Wegenbouw B.V. uit Emmen gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt deze winter. Hierdoor blijft de overlast voor agrariërs zo veel mogelijk beperkt.

Vragen?

Zodra meer bekend is over welke werkzaamheden precies uitgevoerd worden, plaatsen we dat op deze website. Heeft u nu al vragen? Mail dan naar info@bargerveen-schoonebeek.nl. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met directievoerder Michel Bartels. Hij is bereikbaar op 06 – 1299 1496.

Meer achtergrondinformatie over Buffer Zuid kunt u op deze pagina lezen.

Luchtfoto van de Stheemanstraat, © Nico Westerhof.