Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Informatieborden bij grenspalen geplaatst

dec 15, 2021 | Algemeen, Interne Maatregelen

Op zaterdag 11 december zijn de nieuwe informatieborden over de grenspalen in het gebied geplaatst. De informatieborden zijn bedoeld voor recreanten en bezoekers, die zo kunnen lezen over de geschiedenis die de grenspalen in het Bargerveen hebben doorgemaakt. De panelen zijn ontwikkeld door Natuurpark Moor-Veenland in samenwerking met Prolander.

Op de achterzijde van de infopanelen staan de gebiedsregels van het Bargerveen. Bijvoorbeeld waar je mag wandelen en fietsen en dat het gebied voor de rust van dieren niet toegankelijk is tussen zonsondergang en zonsopgang. Daarnaast vertellen de informatieborden dus het verhaal achter de grenspalen, de geschiedenis en de keuze om de grenspalen te restaureren. De constructie van deze grenspalen is namelijk uniek voor het veengebied. De natte veengronden vroegen om een bijzondere fundering met lange palen. Hierover lees je meer in dit artikel uit maart 2020.

 

Vanwege het inzakken van het veen is het fundament van de grenspalen bloot komen te liggen en is daardoor gaan rotten. Een deel van deze grenspalen zijn inmiddels verdwenen. Een aantal zijn in het najaar van 2020 in hun oorspronkelijke staat teruggebrachte en teruggeplaatst in het gebied. Drie van deze grenspalen hebben een bijzonder verhaal. In dit artikel vertelden we daar al eerder over. Van het restauratieproces is deze film gemaakt.

Foto: Eén van de gerestaureerde grenspalen met informatiebord in het gebied