Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Inloopbijeenkomst waterschap op 25 april 2024

apr 23, 2024 | Buffer Zuid

Afgelopen tijd hebben we veel nieuws gedeeld over de plannen voor het aanleggen van Buffer Zuid. Al deze plannen en werkzaamheden zijn nodig om van Bargerveen een uniek hoogveengebied te houden. Voordat wij aan de slag kunnen met de werkzaamheden in het gebied, moet de waterhuishouding op orde zijn. Deze twee onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waterschap Vechtstromen heeft het plan watersysteem hiervoor geschreven en licht dit tijdens een inloopbijeenkomst op 25 april 2024 toe.

U bent van harte welkom bij de Dorpshoeve, Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen op een tijdstip dat u schikt. Aanmelden is niet nodig. De officiële uitnodiging vindt u op deze webpagina.

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ook het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep gepresenteerd.

Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek

Voor het landbouwgebied ten zuiden en westen van de toekomstige Buffer Zuid legt waterschap Vechtstromen een nieuw watersysteem aan. Het doel van dit nieuwe watersysteem is om indien nodig water aan te kunnen voeren naar Buffer Zuid en de landbouw ten zuiden van de buffer, en waar nodig water af te kunnen voeren. In het plan watersysteem Nieuw-Schoonebeek staat hoe het waterschap de waterhuishouding in dit gebied gaat herinrichten.

Voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek wordt binnenkort de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente Emmen aangevraagd en de omgevingsvergunning bij het waterschap zelf (voorheen projectplan). Beide aanvragen worden dan ter inzage gelegd.

Meer informatie vindt u op de website van waterschap Vechtstromen.