Interactieve informatievond Buffer Zuid

feb 14, 2020 | Agenda, Nieuw-Schoonebeek

Het is ongetwijfeld weinig mensen ontgaan: er wordt druk gewerkt aan plannen voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen. Het komende jaar staat in het teken van ideeën kiezen en uitwerken tot concrete plannen in goede balans met het Bargerveen en de omgeving. Op 10 maart organiseert de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek een informatiebijeenkomst, in nauwe samenwerking met de Stichting Beek en Veen.

Stand van zaken Buffer Zuid

Het ruilplan is klaar en er is in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek veel gerekend en geschetst. In februari en maart 2019 is de Battle of Concepts gehouden, waar meer dan 100 grote, kleine, maar vooral zeer gevarieerde plannen voor de buffer uit kwamen. Het komende jaar staat in het teken van ideeën kiezen en uitwerken tot concrete plannen in goede balans met het Bargerveen en de omgeving. 

Programma informatieavond 10 maart

Op 10 maart organiseert de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek een informatiebijeenkomst, in nauwe samenwerking met de Stichting Beek en Veen. De informatieavond vindt plaats in de Dorpshoeve aansluitend aan de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Je bent welkom vanaf 19:30. We starten om 20.00. 

Tijdens deze avond laten we zien waar we inmiddels staan en halen we aanvullende ideeën of wensen voor de buffer op. Natuurlijk geven we een korte presentatie, maar daarna zal er een soort ‘markt’ zijn waar we verschillende ideeën laten zien en vooral ook graag horen welke ideeën er nog leven. De Bestuurscommissie nodigt iedereen van harte uit om langs te komen en zijn of haar inbreng te leveren. Hopelijk tot dan!