Internationale samenwerking Natu(u)rpark Moor-Veenland

jun 17, 2020 | Duitsland

We berichten vaak over alle bijzonderheden aan de Nederlandse kant van de grens, dat is ook het werkgebied van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Maar wist u dat we ook nauw samenwerken over de grens heen? Het Bargerveen houdt op bij de grens, maar het oude Bourtangermoor waar het Bargerveen deel van uitmaakte, was veel groter. Ook in Duitsland zijn verschillende restanten veen te vinden. Het Natu(u)rpark Moor-Veenland is het Duits-Nederlands samenwerkingsverband voor dit gebied. Een klein kijkje over de grens… 

Natuurpark – Wat is dat?

In Duitsland zijn er verschillende instrumenten voor het behoud van het natuur- en cultuurlandschap. Om te beginnen heeft Duitsland net als Nederland een Natuurbeschermingswet. Hier worden natuurgebieden en landschapsgebieden aangewezen met als doel de bescherming en het behoud van biotopen en biotooptypen. 

Daarnaast zijn er zogenaamde grootschalige beschermde gebieden zoals nationale parken, biosfeerreservaten of natuurparken. Ze bestaan uit hele landschappen, waarin meestal natuur- en landschapsgebieden en Natura 2000-gebieden zijn opgenomen. Het instrument ‘natuurpark’ is iets speciaals in Duitsland. Het dient namelijk voor het behoud en de ontwikkeling van het landschap zonder dat het een eigen beschermend effect heeft en het bestaat uit beschermde gebieden en onbeschermde landschappen. 

Natuurrecreatie en duurzaam toerisme

De taak van een natuurpark is dus niet de wettelijke bescherming van biotopen, dat valt al onder de Natuurbeschermingswet. De belangrijkste doelen binnen een natuurpark zijn natuurrecreatie en duurzaam toerisme, milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Ook duurzame regionale ontwikkeling is belangrijk. Kenmerkend voor natuurparken is dat al deze doelen als één samenhangend geheel worden gezien. Met andere woorden: een natuurpark combineert natuurbescherming, ontwikkeling van het landschap als geheel en recreatief en educatief gebruik voor mensen.

Foto: het “oude en nieuw”. Links de afgeturfde velden en rechts een gerenatuureerd turfveld met het smalspoor als grens

 

Update van het natuurparkplan 2015

De basis voor de werkzaamheden in het natuurpark is het natuurparkplan met de daarin opgenomen ontwikkelingsstrategie. Het natuurparkplan dient ook om bepaalde subsidies aan te vragen. Dit jaar wordt weer een nieuw Natuurparkplan gemaakt. Bijzonder aan dit nieuwe plan is dat de Nederlandse kant van het veengebied dit keer nadrukkelijk wordt meegenomen.  Het belangrijkste doel is om de doelen van de ontwikkelingsstrategie zodanig aan te passen dat ze voor beide landen een toegevoegde waarde hebben. De beschreven projecten in het natuurparkplan worden vervolgens uitgevoerd met de financieringsprogramma’s van de betreffende landen of met internationale / Europese financiering zoals INTERREG. 

Meer info

Voor meer informatie over het Natu(u)rpark kunt u (ook in het Nederlands!) terecht op https://nl.naturpark-moor.eu/