Kavelovergang Nieuw-Schoonebeek: update januari

jan 22, 2020 | Nieuw-Schoonebeek

In het herverkavelingsgebied Nieuw-Schoonebeek heeft de rechtbank in december de laatste beschikkingen vastgesteld over de verzoekschriften tegen het ruilplan. Dit betekent dat alle grondeigenaren/gebruikers per 1 januari 2020 hun nieuwe percelen in gebruik kunnen nemen. Dit is formeel geregeld via het Besluit tijdelijk gebruik.

Om de nieuwe percelen bewerkbaar te maken, kan een subsidieaanvraag voor kavelaanvaarding worden ingediend. Deze regeling is verlengd tot 1 januari 2022, zodat gebruik gemaakt kan worden van vrijkomende grond uit de nieuw aan te leggen watergangen en de zuidelijke bufferzone van het Bargerveen. Binnenkort ontvangen alle grondeigenaren nadere informatie in een nieuwsbrief.