Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Klaar voor fase 1: op weg naar een nieuwe Stheemanstraat

jul 10, 2024 | Buffer Zuid

De watergang van het waterschap Vechtstromen ten zuiden van de nieuwe Stheemanstraat is gereed. De watergang is gegraven en de dammen, duikers en stuwen zijn aangebracht. De percelen zijn bereikbaar via de bestaande Stheemanstraat en de Europaweg.

 

Bouw Stheemanstraat – fase 2 en 3

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat de ondergrond van de nieuwe Stheemanstraat deels (zo’n twee derde van het tracé) minder draagkrachtig bleek dan verwacht. Wij hebben op dit tracé daarom dieper gegraven en extra zand aangebracht. Dit zand blijft liggen, zodat de ondergrond geleidelijk kan inzakken. Tot en met de bouwvakvakantie worden hier dan ook geen werkzaamheden uitgevoerd.

Bouw Stheemanstraat – fase 1

Zoals eerder is medegedeeld, wordt de aanleg van puinverharding en het asfalteren van de nieuwe Stheemanstraat in meerdere fasen gedaan.

Het is nu zover dat we verder kunnen met fase 1. Fase 1 betreft het gedeelte vanaf de Kerkenweg tot en met de eerste woning aan de nieuwe Stheemanstraat. In dit deel is een voldoende stevige ondergrond aanwezig. Wij brengen hier de fundering en twee lagen asfalt aan.

Deze werkzaamheden vinden plaats van 15 t/m 30 juli 2024. Zij zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van uw percelen:

  • Van 15 t/m 23 juli zijn uw percelen bereikbaar. Wij willen u vragen hier wel vooraf contact over op te nemen met de uitvoerder Rinus Willems, op nummer 06-20 60 55 98.
  • Van 24 t/m 30 juli zijn uw percelen helaas niet toegankelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor en uw werkzaamheden hierop af te stemmen.

De aansluiting op de Kerkenweg en het aanbrengen van de deklaag (de derde laag asfalt) zal in het najaar plaatsvinden.

Afstemming met de aannemer

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de grondeigenaren en gebruikers gevraagd hun werkzaamheden af te stemmen met uitvoerder Rinus Willems. De meeste grondeigenaren hebben dit ook gedaan, dank daarvoor! Helaas heeft een enkeling echter zonder overleg gesloten bouwhekken opengemaakt en over het werkterrein van de aannemer gereden op delen waar dit niet toegestaan is. Namens de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek verzoeken wij u met klem dit niet te doen. In onderling overleg is er echt veel mogelijk.

Foto: Aanleg Stheemanstraat