Megaklus: Bargerveen in Dagblad van het Noorden

sep 19, 2019 | Algemeen, Media

In Dagblad van het Noorden verscheen op dinsdag 17 september een artikel over de gebiedsontwikkeling in het Bargerveen. Aan bod komen projectleider Bert Guldener en verschillende andere betrokkenen.

Lokale gezichten

Projectleider Bert Guldener legt in het artikel uit waarom maatregelen in het gebied nodig zijn, wat daarvan al is gebeurd en wat er nog moet gebeuren, en schetst een toekomstbeeld. Ook komen gids Henry Schepers van het Veenloopcentrum, Daniek Hoogland van restaurant Bij Wollegras en boswachter Jans de Vries aan het woord. Zij gaan in op de effecten van de gebiedsontwikkeling op toerisme en recreatie.