Milieukundig onderzoek in het Bargerveen

apr 19, 2019 | Algemeen

Ingenieurs- en adviesbureau Innovatieve Samenwerking Bargerveen (ISB)* is bezig met verschillende milieukundige onderzoeken in het Bargerveen. Wat zijn dit voor onderzoeken en waarom zijn ze nodig?

Verkennend en aanvullend onderzoek

“Voorafgaand aan deze onderzoeken hebben we al een verkennend milieukundig onderzoek uitgevoerd,” vertelt Henk Rozeboom, projectleider vanuit Antea Group. “Het verkennend onderzoek bestond uit visuele inspecties door een specialist van alle tracés waar we werkzaamheden gaan uitvoeren, en een onderzoek van historisch kaartmateriaal waarmee we in kaart brachten waar in het verleden watergangen zijn gedempt en dus mogelijk verontreinigingen zijn.”

Met het verkennend milieuonderzoek kon Antea Group voor het grootste deel van het gebied al bepalen hoe de staat van de grond is. Maar er kwamen ook verschillende locaties naar voren waar nog aanvullend onderzoek nodig is. “In deze gebieden zijn verontreinigingen aangetroffen, óf ze zijn ‘verdacht’,” legt Henk Rozeboom uit. “Dat betekent dat we verontreiniging van de grond daar nog niet kunnen uitsluiten.”

Verrassingen voorkomen

Bij verontreiniging kun je bijvoorbeeld denken aan situaties waar een watergang gedempt is met grond die niet schoon is, of aan locaties waar puin in de grond zit dat mogelijk asbesthoudend is. Het is belangrijk om te weten of grond verontreinigd is vóórdat de uitvoering begint, zodat de aannemer niet voor verrassingen komt te staan.

“Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de opgestelde ontwerpen stellen wij een contract op voor de aannemer. Daar zijn de bevindingen van de onderzoeken in verwerkt: in dit geval bijvoorbeeld of het te verwijderen asfalt wel of niet teerhoudend is,” vertelt Henk Rozeboom. “Als teerhoudend asfalt moet worden verwijderd maakt dat voor de prijs heel veel uit. En als er asbesthoudend materiaal wordt gevonden moet misschien een onderaannemer worden ingeschakeld. Daar mag, vanwege gezondheidsrisico’s, niet zomaar iedere grondwerker aan het werk.”

Metingen in het veld

In de afgelopen week en deze week worden de eerder genoemde aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op meerdere plaatsen in het Bargerveen worden de samenstelling van het asfalt, gedempte watergangen en puinhoudende gronden vastgesteld. Daarnaast worden aanvullende boringen uitgevoerd rond kades en leidingen om te kijken wat daar de grondslag is.

De komende tijd verzamelt ISB de resultaten en bundelt deze in een rapportage, die wordt gedeeld met het projectteam Bargerveen-Schoonebeek.

* Innovatieve Samenwerking Bargerveen is een samenwerking tussen Prolander en de ingenieursbureaus Antea Group, Arcadis en Sweco, opgezet om in relatief korte tijd veel werk te kunnen verrichten en van elkaar te leren.