Netwerkevenement voor ondernemers in het veengebied groot succes

apr 2, 2019 | Agenda

In en rond het Bargerveen bevinden zich veel bekende en minder bekende ondernemingen, die het gebied verrijken. Hoe zet je die in hun kracht? Op woensdag 20 maart leerden 50 lokale ondernemers uit de recreatiesector in Emmen elkaar beter kennen tijdens een netwerkevenement in het veengebied. De bijeenkomst was een initiatief van de gemeente Emmen, en werd georganiseerd samen met studenten van NHL Stenden Hogeschool.

Verbinden lokale ondernemers

“Veel met name kleine lokale recreatieondernemingen weten niet van elkaars bestaan af, en weten elkaar dus ook niet te vinden,” vertelt Elizabeth Ellison van de gemeente Emmen. Dat is zonde, want ze kunnen samen het gebied beter bij bezoekers onder de aandacht brengen. “Bij veel ondernemers is de behoefte om samen te werken er wel, maar ze weten niet hoe. Als bedrijven elkaar leren kennen wordt het makkelijker om naar elkaar door te verwijzen of bijvoorbeeld arrangementen te vormen, en elkaar zo te versterken.” 

Lokale ondernemers in de recreatiesector zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod in het veengebied en de kwaliteit daarvan. Een voorwaarde voor het ontstaan van lokale samenwerking is dat ondernemers elkaar kennen. De gemeente ging daarom op zoek naar manieren om die verbinding te faciliteren. Hoe kunnen we ondernemers helpen de samenwerking op te zoeken en/of nieuwe samenwerkingen vorm te geven?

Organisatie netwerkevenement als stage

Een oplossing werd gevonden tijdens een werkbezoek van wethouder Kleine aan de NHL Stenden Hogeschool. Hij raakte in gesprek met de opleidingscoördinator van de hbo-opleiding Leisure- en Eventmanagement. Samen besloten ze twee studenten van de opleiding in te zetten als stagiairs bij de gemeente, om een netwerkevenement te organiseren voor lokale ondernemers in het veengebied. En zo geschiedde. Onder begeleiding van de gemeente organiseerden de twee stagiairs het netwerkevenement, dat wel 50 deelnemers trok. Aanwezig waren medewerkers van stichtingen, zoals rondvaartboot De Snikke en het Van Gogh-huis, maar ook van verschillende B&B’s, Hotel ten Cate, camping Buitenland en meer.

Rondleiding langs bezienswaardigheden

De rondleiding begon bij het restaurant Bij Wollegras. Daarna werden de deelnemers rondgeleid door de schaapskooi door schaapherder Luuc Bos, die daarbij vertelde over hoe de dieren worden ingezet in het natuurbeheer en wat de bezoekers daarvan mee kunnen krijgen. Vervolgens bracht de FC Emmen-bus de groep naar de volgende locatie: de Snikke en het Van Gogh huis. De tourguide van de Snikke gaf toelichting op hun boot en de tours. In het Van Gogh museum werden de bezoekers meegenomen in het leven van de schilder. Ten slotte werden het Griendtsveenpark en het Smalspoormuseum in Erica bezocht (zie foto).

Positief verrast

Hoewel alle ondernemers zelf zijn gevestigd in het veengebied, gaven velen van hen aan dat ze niet alle locaties kenden. Ze waren positief verrast door het veelzijdige aanbod en gaven aan dat ze hun gasten hier in de toekomst zeker naar door zullen verwijzen. “De positieve reacties laten ons zien dat dit evenement zeker voor herhaling vatbaar is,” aldus Elizabeth Ellison. 

Meer samenwerking realiseren

Naast het netwerkevenement in het veengebied organiseert de gemeente Emmen meer projecten om samenwerking tussen lokale ondernemers te coördineren. Zo wordt er gewerkt aan een gebiedskaart met een overzicht van alle toeristische trekpleisters in de gemeente, is er vorig jaar een bijeenkomst georganiseerd over het belang van gezamenlijke marketing en gezamenlijke profilering, en vond aansluitend een gratis cursus social media voor bedrijven plaats. Vanwege het succes is de cursus social media dit jaar opnieuw gestart. Daarnaast worden dit jaar ook studenten van Stenden ingezet om als stageopdracht een aantal websites van partijen in het gebied te schouwen en verbeteren.