Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Nieuwe werkzaamheden in het Bargerveen

apr 28, 2021 | Interne Maatregelen

Nu het weer steeds beter wordt kunnen we volop genieten van het Bargerveen. Ook de komende tijd zijn we druk bezig in het gebied en binnenkort starten er op twee plekken werkzaamheden. Wat gaat er gebeuren en waarom? De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van zandleemruggen om te voorkomen dat het gebied uitdroogt en de omzetting van een schouwpad naar een beheerpad.

 

Zandleemruggen

 

Het Bargerveen heeft een hoge grondwaterstand nodig, maar tegelijkertijd moeten de inwoners van het gebied droge voeten houden. Een manier om dit te bereiken in de aanleg van zandleemruggen. Deze voorkomen dat het gebied uitdroogt en zorgen ervoor dat het gebied langer nat blijft, zonder het grondwaterpeil te verhogen. Pieken in de grondwaterstand kunnen beter worden opgevangen en het water bereikt minder snel de dorpen.

Voordat de zandleemruggen aangelegd kunnen worden moet eerst de begroeiing op locaties weg. Staatsbosbeheer is in februari daarom gestart met kapwerkzaamheden. Naar verwachting beginnen in juni de werkzaamheden voor de zandleemruggen nabij de schaapskooi. Deze duren tot en met half september.

Dit zijn de laatste werkzaamheden binnen het project interne paden. Er is al veel gerealiseerd, zoals fietspaden, beheerpaden en zandleemruggen. Met deze verbinding tussen de schaapskooi en de Verlengde Noordersloot zijn alle fietspaden binnen het Bargerveen verbeterd.

Luchtfoto’s met fietspad in het rood en leemkades in het geel.

Schouwpad naar recreatie- en beheerpad

Daarnaast wordt er een schouwpad omgezet naar een fiets- en beheerpad van beton. Hier zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is het een pad voor recreanten, zoals fietsers. Ook worden betonnen paden erg gewaardeerd door gehandicapte bezoekers. Mensen met een rolstoel, driewielfiets en scootmobiel kunnen zo ook genieten van het Bargerveen.

Verder zijn er een paar praktische redenen om het schouwpad hier te verharden. Een betonnen pad is belangrijk voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. De afgelopen jaren zijn er door droogtes soms branden ontstaan. In het verleden kon de brandweer de branden niet bereiken over de graspaden, met als gevolg dat een grote oppervlakte veen afbrandde voordat het geblust kon worden. Door de betonnen beheerpaden kan de brandweer snel ter plekke zijn en kunnen we de schade die aan de natuur ontstaat tot een minimum beperken. Niet alleen de brandweer kan gebruik maken van het beheerpad, ook het onderhoud van de watergangen gebeurt vanaf dit pad. En de schaapsherder van de schaapskooi kan het pad gebruiken voor zijn kudde. Het betonnen pad voorkomt zo erosie door de honderden schapen en runderen die door het gebied naar de stal lopen. Daarnaast kan de schaapsherder nu via het beheerpad naar de landbouwpercelen rijden en zal er minder met machines door Weiteveen gereden worden.