Project Bargerveen-Schoonebeek en de coronamaatregelen

okt 5, 2020 | Duitsland

U bent het niet zo van ons gewend: mededelingen over hoe wij zelf ons werk doen. Maar sinds de corona-uitbraak gaan ook in het project Bargerveen-Schoonebeek dingen anders dan u van ons gewend bent. Nu de regelgeving weer is aangescherpt, lijkt het ons goed om u een kijkje achter de schermen te geven en uit te leggen wat er anders gaat en waarom.

Foto: dronefoto uit het Bargerveen, door Nico Westerhof. 

Bestuurscommissie, Projectbureau en Prolander

Zoals u weet wordt het project in opdracht van de Provincie Drenthe aangestuurd door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek (de BC). Deze BC wordt ondersteund door een projectbureau om de uitvoering van het project te organiseren en begeleiden. De mensen in dit projectbureau zijn in dienst van Prolander. Dit is een uitvoeringsorganisatie van de provincies Drenthe en Groningen en is dus een overheidsorgaan.

Om corona te bestrijden, komt de Rijksoverheid (en andere overheden) met allerlei maatregelen. Die gelden voor iedereen, maar als overheid moet je natuurlijk zelf in elk geval het goede voorbeeld geven. Dat betekent dus ook dat de medewerkers van het projectbureau / Prolander thuiswerken en dat we geen bijeenkomsten, vergaderingen of andere zaken organiseren waar veel mensen bij elkaar komen. Hierop worden alleen uitzonderingen gemaakt als daar zeer dringende redenen voor zijn.

Praktische gevolgen

We kunnen voorlopig geen informatieavonden organiseren. We vinden dit een groot gemis, want we zijn graag direct voor u beschikbaar voor vragen of om te reageren op plannen. We doen ons best om in elk geval alle plannen op andere manieren toe te lichten. Dit doen we door extra brieven, informatiefolders of digitale (video)presentatie. Per deelplan laten we altijd weten wie u kunt bellen of mailen voor meer informatie.

Ook kunnen we geen feestmomenten vieren. De heropening van de grenskade, binnenkort hopelijk de terugplaatsing van de grenspalen én het afronden van werkzaamheden moet helaas ook in zéér klein comité worden gedaan. We proberen u natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in de veranderingen via de website en deze nieuwsbrief. Tenslotte is het u wellicht opgevallen dat u ons minder vaak in het gebied tegenkomt. De aannemer die op dit moment aan het werk is, begeleiden we grotendeels op afstand. Gelukkig gaan de werkzaamheden heel voorspoedig, zoals u hebt kunnen lezen in diverse updates in de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets melden? Dan kan dat via het mailadres info@bargerveen-schoonebeek.nl. Verder ontvangen omwonenden regelmatig brieven over werkzaamheden en plannen. Daar staat ook in wie van ons u voor dat deelplan kunt benaderen. We proberen op deze manier in elk geval goed bereikbaar te blijven voor u.

De collega’s van het projectbureau zijn onder andere: Bert van Guldener, Jacomijn Pluimers, Ewald Roordink, Dirk Jan Leeuwerik, Barteld Wup, Eric Blom, Ab van der Veen, Marleen Stoutjesdijk. Maar misschien kent u toevallig een andere collega, ook die blijven – vanuit huis – van harte betrokken