Sloop woningen Schoonebeekerveld West

nov 10, 2020 | Schoonebekerveld West

De provincie Drenthe heeft in het Schoonebeekerveld West drie woningen aangekocht om op korte termijn te slopen. Hierover hebben we u eerder geïnformeerd in de digitale presentatie Schoonebeekerveld West. De sloopwerkzaamheden hebben te maken met de instandhoudingsdoelen van de natuur in het Schoonebeekerveld West. Deze woningen liggen een eind van de weg af in het natuurgebied. Doordat we deze aangekocht hebben kunnen we de leemruggen beter aanleggen. We maken op deze manier kortere leemruggen die beter werken.

Flora- en faunaonderzoek

In verband met de sloopwerkzaamheden is er flora- en faunaonderzoek gedaan. Het is bij de wet verplicht om vooraf een check te doen zodat er geen schade gebracht wordt aan flora en fauna op de plaats waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Het kan namelijk voorkomen dat bepaalde plantensoorten een specifieke voorkeursplek hebben om te groeien, zeker in het Bargerveen met veel bijzondere natuur. Uit het onderzoek is gebleken dat de woningen gesloopt kunnen worden zonder dat we vleermuizen en andere beschermde soorten verstoren of schaden.

De sloopwerkzaamheden aan de Zuidersloot 32 en 166 starten komende weken. Voor het einde van het jaar zijn beide woningen gesloopt. De sloopwerkzaamheden aan de woning Zuidersloot 30 vindt plaatst in 2021.

Veiligheid

In het kader van veiligheid verzoeken we u om tijdens de sloopwerkzaamheden de grond van de woningen niet te betreden. Naast de woning ligt een wandelpad. Dit wandelpad wordt afgesloten tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Dit duurt naar verwachting tot het einde van het jaar.

Foto: de te slopen woning aan Zuidersloot 32.  

Kaartje: locaties waar de woningen gesloopt worden.