Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Onderzoek naar amfibieën en reptielen in Bargerveen

mrt 24, 2021 | Algemeen

Nettie Aarnink

Op dit moment wordt door een team mensen onderzocht hoeveel amfibieën en reptielen oversteken over de nieuwe fietspaden in het Bargerveen en hoeveel er worden aangereden door fietsers. Dit team bestaat uit mensen van de Rijksuniversiteit Groningen, van Staatsbosbeheer en uit vrijwilligers en student Michiel Eijkelkamp. De belangrijkste vraag is of er tunnels onder de fietspaden aangelegd moeten worden om de dieren veilig naar de overkant te helpen. Voor dit onderzoek hebben we hulp nodig van vrijwilligers. Help jij mee?

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek worden elke dag aangereden reptielen en amfibieën geteld. De getelde dieren worden van het fietspad verwijderd, zodat deze niet nog eens geteld worden. Naast het aantal aangereden dieren willen ze ook weten hoeveel amfibieën en reptielen de overkant veilig hebben gehaald. Daarom zijn langs een aantal fietspaden schermen met ingegraven emmers neergezet. Het scherm is een blokkade voor amfibieën en reptielen. Als ze om het scherm heen proberen te lopen, vallen ze in een ingegraven emmer waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. Zo kunnen ze elke ochtend geteld en weer vrijgelaten worden.

Het team combineert het tellen van verkeersslachtoffers en het vangen van amfibieën en reptielen met de schermen, zodat ze weten hoeveel amfibieën en reptielen oversteken en hoeveel procent van die dieren wordt aangereden. Op het fietspad met het hoogste percentage vallen relatief de meeste slachtoffers. Dit is interessant om te weten, want onder dat fietspad door zou bijvoorbeeld een tunnel aangelegd kunnen worden.

Links op de foto: Michiel Eijkelkamp. Een gewone pad op de hand en in de emmer een kleine watersalamander en een kikker.

Jij kunt ons helpen

Jij kunt ons helpen bij het tellen van verkeersslachtoffers en bij het tellen en vrijlaten van de amfibieën en reptielen uit de ingegraven emmers bij de schermen. Je kunt zelf aangeven waarmee je ons wilt helpen en hoe vaak. Ook als je niet de hele onderzoeksperiode tijd hebt, of maar weinig tijd hebt, kun je deelnemen. Het onderzoek loopt van februari 2021 tot en met september 2021. Foto’s rechts door Barbara van den Ham van het Natuurpark Moor-Veenland. Een kleine watersalamander en vrijwilligers aan het werk. 

Aanmelden

Neem contact op via bargerveen@staatsbosbeheer.nl voor meer informatie of om je aan te melden. Als je ons wilt helpen ontvang je een digitaal informatiepakket met gedetailleerde uitleg hoe je aangereden amfibieën en reptielen telt en hoe je de dieren uit de emmers moet vrijlaten. De eerste keer dat je meegaat laat iemand zien wat de bedoeling is. Iedereen kan helpen. Ook als je niets weet van amfibieën en reptielen.

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek is opgezet door Michiel Eijkelkamp (23 jaar). Hij is student aan de Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Dit onderzoek is het laatste onderdeel van zijn master Natuurbehoud. Het is een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Staatsbosbeheer. Met dit onderzoek wil het team meer te weten komen over verkeersslachtoffers onder amfibieën en reptielen op fietspaden, zodat verkeersslachtoffers beter voorkomen kunnen worden.

RTV Drenthe

Ook RTV Drenthe heeft aandacht besteed aan dit onderwerp. Meer weten hierover? Lees het artikel.