Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Oosteindsche Veen: werkzaamheden voor hoogveen

dec 12, 2023 | Oosteindsche Veen

Om het Oosteindsche Veen te behouden, gaan we aan het werk. Onze werkzaamheden richten zich op het verbeteren van de waterhuishouding. Veen moet constant vochtig blijven, zodat het kan herstellen. Het gebied gaat in de komende jaren dus veranderen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in januari.

Het NNN-gebied Oosteindsche Veen tussen de Veenschapsweg en de Valendisweg (aan weerszijden van de Hekmanswijk) is 128 hectare groot en bevat nog veel zeldzaam hoogveen. Van dit karakteristieke landschap is vrijwel niets meer over, dus het hoogveen dat nog bestaat moeten we beschermen.

Werkzaamheden

Hoogveen heeft vocht nodig om te blijven bestaan. Daarom willen we (regen)water langer vasthouden in het gebied. Dat doen we door sloten te dichten en kades aan te leggen. De waterpeilen in sloten en watergangen veranderen niet. Hierdoor krijgt u geen last van de vernatting. Voor het aanleggen van de kades moeten we bomen en stukjes bos kappen. Hiermee komt er ruimte voor het aanleggen van de kades en zorgen we ervoor dat de bomen het hoogveen niet leegzuigen. Een deel van de bomen planten we terug en een deel groeit na verloop van tijd weer aan. Bovenop de kades komen geen bomen terug. Ook verplaatsen en verbeteren we de wandelpaden.

Foto: Hoogveenvegetatie in het Oosteindsche Veen © Prolander.

Resultaat

De nieuwe omstandigheden zijn ideaal voor de ontwikkeling van vochtige heide, berkenbroekbos en veenvormende vegetaties. Een prettige leefomgeving voor bijzondere planten en dieren, zoals de zonnedauw, dopheide, heikikker, adder en de levendbarende hagedis. Via de ecologische verbindingszone Koelveen kunnen allerlei kleine dieren zich verplaatsen tussen het Bargerveen en het Oosteindsche Veen.

Wat gebeurt er op dit moment?

We hebben het definitieve inrichtingsplan klaar, dat kunt u op deze pagina vinden: https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/over-het-project/oosteindsche-veen/. De aannemer die het werk gaat uitvoeren maken we binnenkort bekend. Vervolgens kunnen we ook meer zeggen over de aard van de werkzaamheden en de planning.  Voor vragen kunt u mailen naar info@bargerveen-schoonebeek.nl of contact opnemen met Paul Kraesgenberg van Prolander (p.kraesgenberg@prolander.nl of 06 – 5240 1224).

Foto: Oosteinsche Veen © Prolander.